Ansökan om skyltlov

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Om du vill sätta upp en skylt eller ljusanordning på din tomt eller på din fasad behöver du söka bygglov hos bygg- och miljönämnden.

  Det här gäller för skyltlov

  I ett område med detaljplan behöver du bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning.

  Tillsammans med ansökningsblanketten ska du skicka in följande handlingar

  • Beskrivning av skyltens utformning och storlek
  • Situationsplan där du markerar var skylten ska placeras, om skylten är fristående
  • Fasadritningar med skyltens placering på fasad, om skylten ska placeras på byggnaden
  • Beskrivning av skyltens utformning och storlek
  • Skicka gärna med ett fotomontage eller fotografier av den befintliga byggnaden eller platsen
  • Kontrollplan

  Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta bygg- och miljöförvaltningen för mer information.