Ansökan om skyltlov

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Om du vill sätta upp en skylt eller ljusanordning på din tomt eller på din fasad behöver du söka bygglov hos bygg- och miljönämnden.

Det här gäller för skyltlov

I ett område med detaljplan behöver du bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning.

Tillsammans med ansökningsblanketten ska du skicka in följande handlingar

  • Beskrivning av skyltens utformning och storlek
  • Situationsplan där du markerar var skylten ska placeras, om skylten är fristående
  • Fasadritningar med skyltens placering på fasad, om skylten ska placeras på byggnaden
  • Beskrivning av skyltens utformning och storlek
  • Skicka gärna med ett fotomontage eller fotografier av den befintliga byggnaden eller platsen
  • Kontrollplan

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta bygg- och miljöförvaltningen för mer information.