Fler webbplatser

Barn- och ungdomscoacherna

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Barn- och ungdomscoacher i Hallstahammars kommun

  Papin Nishimwe
  e-post: papin.nishimwe@hallstahammar.se
  telefon och sms: 072‑595 24 16
  snap: coachpapin

  Mohamed Hegazy
  e-post: mohamed.hegazy@hallstahammar.se
  telefon och sms: 072‑595 24 18
  snap: coachmohamed83

  Rebecca Dupé
  epost: rebecca.dupe@hallstahammar.se
  telefon och sms: 072-595 24 19
  snap: coacherna

  Barn- och ungdomscoachernas målgrupp är barn och ungdomar från förskoleklass upp till gymnasieåldern. De fyra coacherna arbetar uppsökande och förebyggande och fungerar som en länk mellan barn och ungdomar, familjer och myndigheter. Coachernas kontaktnät är stort och de samarbetar nära med skola, socialtjänst, ungdomsmottagning, polis, fritidsverksamhet och kommunens kultur- och föreningsliv.

  Fyra coacher täcker in stora områden och kompletterar andra i kommunens organisation

  Gemensamt för alla coacher är deras intresse att möta barn och ungdomar, verka för allas plats i samhället och rätten att vara sig själv med möjligheten att utvecklas till sin fulla potential.

  Kommunens barn- och ungdomscoacher är fyra till antalet, där var och en har kompetens inom missbruks­problematik, HBTQ- och genusfrågor, psykisk hälsa och ohälsa, psykosocial hälsa, ätstörningar, etikfrågor med mera.

  Coacherna finns där ungdomar finns

  Barn- och ungdomscoacherna arbetar uppsökande och förebyggande med ett relationsskapande och coachande arbetsätt och fungerar som en länk mellan barn och ungdomar, familjer och myndigheter.

  Coacherna arbetar både dag- och kvällstid och kan vara schemalagda på vardagar men också vissa helger. Mycket av ungdomars sociala liv förs idag på sociala medier, därför träffar du även kommunens barn- och ungdomscoacher på exempelvis Snapchat, Instagram och Facebook.

  Hålla ihop temagrupper, nattvandra och arbeta strategiskt

  Förutom att röra sig ute där barn- och ungdomar finns kan coacherna inom samarbetet med skolan ibland hålla lektioner i till exempel nätprat eller sexualkunskap.

  Coacherna håller även i vissa temagrupper för både barn och ungdomar och för vuxna. Exempel på sådana grupper är HBTQ-gruppen för unga och Engagerad vuxen. Vid särskilda tillfällen kan barn- och ungdoms­coacherna arrangera nattvandringar. Sådana nattvandringar sker oftast i samband med exempelvis valborgsfirande och skolavslutningar.

  Barn- och ungdomscoacherna har en central roll som länk mellan strategisk och operativ nivå i kommunen då de är representerade i olika samverkansgrupper inom organisationen.

  Kan lotsa vidare till mer stöd, hjälp och behandling

  Då barn- och ungdomscoacherna kan vara bland de första som ser och uppmärksammar tecken på att saker och ting inte står rätt till med vissa ungdomar, har coacherna en viktig roll i att stötta och lotsa vidare till andra insatser som kan behövas.

  Coacherna kan genomföra frivilliga nykterhetskontroller om det finns misstanke om att ungdomar är påverkade av narkotika eller alkohol. Däremot har coacherna inte rätt att beslagta alkohol eller droger. Det är polisens jobb, och coacherna samarbetar med polisen.

  Barn- och ungdomscoacherna har tystnadsplikt och de för inga anteckningar eller journaler. Men coacherna har anmälnings­skyldighet till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa, precis som alla andra som jobbar med barn i kommunen. 

  Barn- och ungdomscoachernas logotyp