Fler webbplatser

Hantering av bild- och filmmaterial inom förskola och skola

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Dataskyddsombud
  Telefon: 0220-24930
  E-post: dataskyddsombud@hallstahammar.se

  Förskolan och skolan dokumenterar verksamheten genom att fotografera och filma barn och elever vid olika tillfällen och situationer. Bilder och film används också i undervisningen samt för att beskriva kommunens verksamhet och i kommunens marknadsföring. Bildmaterial kan också skickas till media för dem att använda i rapportering om kommunens verksamhet.

  Du bestämmer om ditt barn ska finnas med på bild och vad bilderna får användas till

  Kommunen måste enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) få tillåtelse av barnets vårdnadshavare för att använda och publicera bildmaterial och namnuppgifter. Vi är noga med att enbart använda bildmaterial där kommunen fått vårdnadshavares samtycke till bildpublicering om det på bilden går att identifiera personerna.

  I de fall där det är befogat att publicera namn i anslutning till bildmaterialet publicerar vi enbart förnamn, inte efternamn.

  Skicka in din anmälan om tillåtelse eller inte tillåtelse till bildpublicering

  Samtycket är giltigt under den period som barnet är inskriven i en förskola eller skola i Hallstahammars kommun. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda skriva under.

  Du kan återkalla samtycket när som helst

  Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att begära återkallelse, det vill säga att kommunen raderar bilder och filmer på barnet. Detta gör du genom att kontakta dataskyddsombudet, antingen direkt eller via kommunens kundcenter.

  Observera dock att bilder och filmer kan finnas på nätet eller i trycksaker och annonser om de publicerats och skrivits ut eller tryckts innan samtycket återkallades. Den publiceringen påverkar inte lagligheten av person­uppgifts­behandlingen.

  Mer information

  Du kan alltid vända dig till dataskyddsombudet eller kundcenter om du vill veta mer om hur kommunen behandlar personuppgifter.