Fler webbplatser

Ledamöter i bygg- och miljönämnden

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Telefon: 0220-24000
E-post: byggochmiljonamnden@hallstahammar.se

Postadress:
Bygg- och miljönämnden
734 80 Hallstahammar

Bygg- och miljönämnden består av sju ledamöter. Ärenden förbereds av tjänstepersoner inom bygg- och miljöförvaltningen. Förberedelserna inför mötena sker i nämndens arbetsutskott.

Bygg- och miljönämndens ledamöter

 1. Sigge Synnergård (L), ordförande, Sigurd.Synnergard@hallstahammar.se
 2. Tony Frunk (S), 1:e vice ordförande, Tony.Frunk@hallstahammar.se
 3. Marianne Matuszewski (S), 2:e vice ordförande, Marieanne.Matuszewski@hallstahammar.se
 4. Ulf Olsson (C), Ulf.Olsson@hallstahammar.se
 5. Stieg Andersson (M), Stieg.Andersson@hallstahammar.se
 6. Bengt Hultin (V), Bengt.Hultin@hallstahammar.se
 7. Ewa Björklind (SD), Ewa.Bjorklind@hallstahammar.se

Bygg- och miljönämndens ersättare

 1. Eric Tranehag (L), Eric.Tranehag@hallstahammar.se
 2. Claes Aspenryd (S), Claes.Aspenryd@hallstahammar.se
 3. Liselotte Waernulf (S), Liselotte.Waernulf@hallstahammar.se
 4. Ewa Wilhelmsson (C), Ewa.Wilhelmsson@hallstahammar.se
 5. Anders Randelius (M), Anders.Randelius@hallstahammar.se
 6. Carina Byhlin (KD), Carina.Byhlin@hallstahammar.se
 7. Sigrid Moser-Nyman (SD), Sigrid.Mosernyman@hallstahammar.se