Fler webbplatser

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola (det som tidigare hette gymnasiesärskola) är en fyraårig skolform som ger dig som elev en god grund för att studera vidare, söka arbete och aktivt kunna delta i samhällslivet. Dessutom ger anpassad gymnasieskola möjlighet till personlig utveckling. Utbildningen ska stimulera social gemenskap och utveckla din förmåga att självständigt och tillsammans med andra lära sig mer. Därför är anpassad gymnasieskola mycket flexibel så att du som elev kan utvecklas så långt som möjligt utifrån dina egna förutsättningar.