Fler webbplatser

Vanliga frågor om försörjningsstöd

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Telefon: 0220-24000

  Du som har en handläggare

  • Skicka meddelande
  • Ring din handläggare
   • Handläggarna har telefontid vardagar 08.30-09.30.

  Du som inte har en handläggare

  På den här sidan har vi samlat och försökt sammanfatta vanliga frågor om försörjningsstöd. Här finns också svaren på de frågorna.

  • Du kan söka försörjningsstöd när det passar dig
  • Du kan följa ditt ärende och läsa utredningen, beräkningen, beslutet och utbetalningen på Mina sidor när handläggningen är klar.
  • Du får notifieringar via SMS och/eller epost när handläggningen är klar. Klicka då på meddelandet och logga in med e-legitimation eller bank-ID.
  • Du delges beslut på Mina sidor. Det kommer alltså inget pappersbrev.
  • Du kan ändra dina kontaktuppgifter på Mina sidor
  • Du kan skicka handlingar till handläggaren på Mina sidor, antingen via ansökningsformuläret eller i meddelandefunktionen. Handlingarna måste först göras om till PDF.
  • Du kan kommunicera med din handläggare på ett säkert sätt via meddelandefunktionen på Mina sidor.

  Ja, vi handlägger ansökningarna likadant, men det skiljer sig när det gäller kommunikation och delgivning. Vid en e-ansökan kommunicerar vi via meddelandefunktionen på Mina sidor, och beslut och annat delges via Mina sidor. Vid en pappersansökan behöver kommunikationen ske via telefon, brev eller besök och besluten delges via pappersbrev.

  Huvudmannen måste logga in och signera ansökan med sin e-legitimation eller sitt bank-ID. Om det inte är möjligt får ansökan göras på pappersblankett.

  Du kan söka försörjningsstöd, det vill säga:

  • Riksnorm: livsmedel, kläder och skor, hygien, barn- och ungdomsförsäkring, förbrukningsvaror, dagstidning och telefon, samt
  • Tilläggsposterna: boendekostnad, hushållsel, hemförsäkring, fackavgift och medlemsavgift till a-kassan och arbetsresor

  Du kan även söka så kallat ”övrigt bistånd” till:

  • Patientavgift för läkarvård
  • Medicin som omfattas av högkostnadsskyddet
  • Akut tandvård
  • Utgifter för tandvård som redan är beslutad din handläggare

  Om du vill ansöka om något annat måste du kontakta din handläggare.

  Om du är osäker på hur man gör en e-ansökan, ring oss så kan vi hjälpa dig att komma igång. Om en anhörig ska stötta dig med kommande ansökningar får du gärna bjuda med den anhörige till besöket.

  Om du inte kan göra e-ansökan får du söka på pappersblankett.

  Du kan när som helst välja att gå över från pappersansökan till e-ansökan.

  Det går bra så länge du inte klickat på ”skicka in”. Om du skickat in ansökan och ångrar dig därefter kan du kontakta handläggaren och ta tillbaka ansökan. Då får du ett avskrivningsbeslut.

  • Ordna e-legitimation eller Bank-ID, din bank kan hjälpa dig. Detta är en förut­sättning för att kunna söka via e-tjänsten.
  • Om du har en sambo/­make/­maka/­partner behöver även han eller hon ha e-legitimation eller Bank-ID. Båda måste signera ansökan innan den skickas in.
  • Förbered dig/er genom att ha dina/­era ekonomiska underlag till hands, det vill säga inkomster, besparingar, till­gångar, fakturor och kvitton. Med inkomster menas även swish och andra konto­insättningar, så ha koll på bank­konto­utdragen.
  • Försörjningsstöd söker du framåt i tiden, det vill säga för den månad som ligger framför dig. Inkomster och ut­gifter ska dock redo­­­visas för månaden före.

  Exempel
  Om det är slutet av januari eller början av februari söker du försörjnings­stöd för februari. Redovisa:

  • de inkomster, bankkontoinsättningar, swish med mera som du hade i januari
  • fakturor med förfallodag i januari
  • de utgifter du hade i januari för exempelvis läkarvård och medicin

  Nej, du måste vänta tills du vet hur mycket du och övriga i hushållet får i inkomster. Du måste även ha fått de fakturor du vill ansöka om. Det är viktigt att du lämnar rätt uppgifter och att inga uppgifter utelämnas. Tänk på att om du skriver ”0 kronor” som inkomst, trots att du senare i månaden vet att du kommer få en inkomst, då har du intygat på heder och samvete att du har 0 kronor i inkomst.

  Om felaktiga uppgifter lämnas, eller om uppgifter utelämnas som kan påverka rätten till försörjningsstöd, kan det bli aktuellt med polisanmälan för bidragsbrott.

  Det går bra. Det är först när du klickat på ”skicka in” som din ansökan går iväg.

  Inkomstkontroller görs hos följande myndigheter:

  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Centrala Studiestödsnämnden
  • Pensionsmyndigheten
  • Arbetslöshetskassorna
  • Skatteverket

  Vi kontrollerar även:

  • Bolagsverket: företag
  • Skatteverket: folkbokföring och vilka som är folkbokförda på din adress
  • Skatteverket: inkomsttaxering
  • Skatteverket: fastighetsinnehav
  • Skatteverket: fordonsinnehav
  • Kontroll av Bank-ID-historik
   • I samband med besök ombeds du visa om det i historiken finns legitimering hos banker eller spelbolag, men även om det förekommer handel med kryptovalutor och liknande.

  Utöver detta går vi igenom de handlingar som ska skickas tillsammans med din ansökan.

  Om du har ett pågående försörjningsstödsärende stängs e-tjänsten när din ansökan skickats in. E-tjänsten öppnar tio dagar före nästa månadsskifte och då kan du skicka en ny ansökan. Rådet är därför att spara din nya ansökan och skicka den i slutet av månaden.

  Du kan bara skicka meddelande till din handläggare på ekonomiskt bistånd och till din handläggare på vuxengruppen. Om du vill komma i kontakt med någon annan får du ringa.

  Beslutet delges på Mina sidor. Gå in där och kontrollera om du fått beslutet. Kontrollera även under ”Meddelanden” om handläggaren söker kontakt med dig för att kunna göra färdigt utredningen. Om du fortfarande undrar kan du skicka ett meddelande till handläggaren.