Fler webbplatser

Vid sjukdom och ledighet

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Om ditt barn är sjuk eller av någon annan anledning inte kan komma till skolan måste du frånvaromäla barnet. I skollagen finns tydliga regler för ledighet. Förutom ledighet på ordinarie lov kan eleven få ledigt för enskilda angelägenheter, som till exempel läkarbesök, under terminen. Det är rektor som beviljar ledighet för ditt barn. Under ett läsår kan eleven vara ledig max tio dagar. Endast om det finns synnerliga skäl kan rektor bevilja ledighet utöver de tio dagarna.

  Sjukanmälan och anmälan om frånvaro i Edlevo

  Du ska alltid anmäla frånvaro i det digitala verktyget Edlevo. Smidigast använder du Edlevo som app i din mobiltelefon eller surfplatta, där du loggar in med bank-id.

  • Anmäl frånvaro (sjukanmäl) för heldag samma dag som barnet är eller blivit sjuk. Du kan även registrera sjukdom ytterligare en dag framåt i tiden.
  • Anmäl planerad och tidsbestämd frånvaro via kalender med datum och klockslag. Denna funktion används exempelvis för läkar- eller tandläkarbesök där frånvaron är en del av dagen.

  Observera att du behöver göra en ny anmälan varje (eller varannan) dag som ditt barn är fortsatt frånvarande. Detta för att skolorna ska kunna uppfylla sitt ansvar för eleverna och deras skolgång. Skolan är skyldig att kontakta er föräldrar om vi inte har en giltig frånvaroanmälan.

  Ledighetsansökan

  I skollagen finns tydliga regler för ledighet. Förutom ledighet på ordinarie lov kan eleven få ledigt för enskilda angelägenheter, som till exempel läkarbesök, under terminen. Det är rektor som beviljar ledighet för ditt barn. Under ett läsår får eleven vara ledig maximalt tio dagar. Endast om det finns synnerliga skäl kan rektor bevilja ledighet utöver de tio dagarna.

  När rektor beslutar om ledighet tar hen hänsyn till elevens skolsituation, frånvarons längd, möjligheterna att kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven.

  Skicka in ansökan i god tid

  Ledighetsansökan ska om möjligt skickas in minst två veckor innan önskad ledighet, men gärna längre i förväg än så.

  Eget ansvar att ta igen förlorad undervisning

  Vid all form av ledighet och frånvaro ansvarar du som förälder och vårdnadshavare för att ditt barn tar igen den undervisning hen gått miste om. Det är viktigt att kontakta klasslärare eller mentor för att få hem eventuellt skolarbete.