Fler webbplatser

Personligt ombud stöttar dig i kontakter med myndigheter

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Personligt ombud
  Telefon: 021-394901
  E-post: personligtombud@vasteras.se

  Personligt ombud är ett stöd för personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning som behöver hjälp att påverka sin livssituation och kunna bli mer delaktiga i samhället.

  Personligt ombud hjälper dig få det du har rätt till

  Du som har en psykisk funktionsnedsättning och riktigt svårt att själv klara av och förstå kontakter med socialtjänst, sjukvård och andra myndigheter både nu och lång tid framöver kan få hjälp med allt detta av ett personligt ombud.

  Tillsammans med dig kartlägger det personliga ombudet dina behov och önskemål av vård, stöd och service som du har rätt till och som finns att få. Ombudet kan även ge dig stöd när du ansöker om hjälp. Personligt ombud kan även vara med och stötta i kontakter med kommunen, regionen (sjukvården) och andra myndigheter.

  Det personliga ombudet kan också berätta om vilka rättigheter och skyldigheter du har och vara någon att prata med, till exempel om pengar, hälsa eller jobb.

  Hjälpen är gratis och sker i förtroende

  Att få stöd och hjälp från ett personligt ombud kostar ingenting, och ombudet har tystnadsplikt. Det betyder att hen inte berättar vidare vad ni har pratat om.

  Mer information och kontakt

  Kundcenter hjälper dig att komma i kontakt med Personligt ombud. Du är också välkommen att kontakta ombudet direkt för mer information. När ni bestämt att träffas kommer ni tillsammans överens om en plats där ni kan ses.