Fler webbplatser

Tänk på miljön när du tvättar bilen

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Om du tvättar bilen hemma, på gatan eller garageuppfarten, ökar risken för att mark och vatten förorenas. Förutom tvätt­kemikalier innehåller tvätt­vattnet olje­rester, tungmetaller och asfalt som påverkar våra vattendrag negativt. Tvätta därför alltid din bil på en biltvättanläggning.

  När du tvättar bilen på en biltvättanläggning, en automatisk biltvätt eller en gör-det-själv-hall, minskar du din miljöbelastning. Många biltvättanläggningar är utrustade med särskilt reningsverk som minskar både utsläppen av skadliga ämnen och vattenförbrukningen.

  Om du däremot tvättar bilen hemma på gatan rinner vattnet rakt ut i våra sjöar och badvatten, som Kolbäcksån och Mälaren. Vattnet är fullt av kemikalier och tungmetaller som är farliga både för oss människor och för miljön.

  Miljöbalkens hänsynsregler gäller alla, även privatpersoner. I dem står det att vi är skyldiga att göra vad som krävs och är möjligt för att undvika skador i miljön eller för människors hälsa. Att tvätta bilen på gatan är alltså inte acceptabelt enligt miljöbalkens regler.

  Om du tvättar bilen på garageuppfarten eller på gatan rinner vattnet orenat via dagvattenledningar ut i närmaste sjö eller vattendrag. Vattnet innehåller miljöfarliga ämnen som olja och tungmetaller. Kanske rinner det ut på den platsen där ni fiskar eller badar på somrarna? Tvättar du bilen i garaget leds vattnet orenat till kommunens reningsverk. Den stora mängden miljöfarliga ämnen stör reningsprocesserna i reningsverket och försämrar slammets kvalitet.

  När du tvättar bilen i en biltvätt eller i en gör-det-själv-hall renas vattnet innan det leds vidare till kommunens reningsverk. En stor del av föroreningarna skiljs av direkt och stör därför inte reningsprocessen eller förorenar slammet i kommunens reningsverk.

  Tvättvattnet från bilen innehåller både föroreningar som tvättas bort från bilen och kemikalier från det bilvårdsmedel som du använder. Vattnet innehåller bland annat kadmium, zink, krom, nickel, bly, koppar, tensider, olja och bränslerester.

  Välj miljöanpassade bilvårdsprodukter. I bilschampon och avfettningsmedel finns till exempel tensider som kan skada djur- och växtlivet i sjöar och vattendrag. Även miljöanpassade bilvårdskemikalier, milda tvåltvättmedel och såpa innehåller sådana ämnen. Fördelen med miljöanpassade medel är att deras tensider lättare och snabbare bryts ner i reningsverken. Om du tvättar bilen på gatan finns ingen reningsanläggning som tar hand om de miljöfarliga ämnena i tvättvattnet, utan de släpps ut helt orenade. Avfettningsmedel som innehåller aromatiska lösningsmedel är giftiga och skadliga både för oss människor och för livet i vattnet. Det finns miljöanpassade avfettningsmedel som inte innehåller aromatiska lösningsmedel, men som har visat sig fungera lika effektivt. Tänk på att tiden som avfettningsmedlet ska verka på bilen oftast är längre för ett miljövänligt avfettningsmedel än ett med aromatiska lösningsmedel.

  Tvätta bilen när den är varm och det är varmt ute, då fungerar tvättmedlen effektivare. Vaxa bilen regelbundet. Vaxet gör att smutsen inte fastnar lika lätt på bilen och du behöver inte tvätta så ofta. För att en välvaxad bil ska bli ren räcker det oftast att spola av den med vanligt vatten.

  Två personer som tvättar sina bilar vid en biltvättsanläggning