Fler webbplatser

Verkställande av ungdomstjänst

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Ungdomstjänst är ett straff som utdöms av allmän domstol och som administreras av social- och arbets­marknads­nämnden. Familjebehandlare tilldelar ungdomen en arbetsplats att genomföra ungdomstjänsten på, följer upp och återrapporterar till socialsekreterare eller tingsrätten när den är genomförd alternativt rapporterar om avvikelser.

  En ungdom som har begått brott, kan vid en rättegång dömas till ungdomstjänst i 20-150 timmar. Det krävs att ungdomen anses lämplig och samtycker till det. Ungdomstjänst består av oavlönat arbete samt deltagande i annan särskilt ordnad verksamhet. Det oavlönade arbetet ska ske på den unges fritid. Det kan utföras till exempel i en förening, kommunal verksamhet, trossamfund eller annan samhällsinriktad verksamhet.

  Ungdomstjänsten kombineras ofta med stödsamtal med familjebehandlare. Det ger ungdomen en möjlighet att tänka igenom sin livssituation och diskutera de brott hen har begått.