Fler webbplatser

Öppna jämförelser - statistik för förskolan

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Cathrine Bruske
  Befattning: Chef för området förskola
  Telefon: 0220-24610
  E-post: cathrine.bruske@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Till kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) rapporterar alla kommuner in data som sammanställs i offentlig statistik. Du kan jämföra Hallstahammars kommun med andra kommuner i jämförelsetjänsten.

  Här är urvalet "Hallstahammar" redan gjort. Du väljer själv exempelvis området förskola för att se statistik för våra för­skolor. Områden som mäts är till exempel:

  • Hur många som fått plats på förskola på önskat placeringsdatum
  • Hur lång väntetiden varit för de som inte fått plats önskat placeringsdatum
  • Vad kommunens kostnad är för barn inskrivet i barnomsorgen
  • Hur stor del av medarbetarna som är förskollärare (både i kommunal förskola och i enskild regi)
  • Hur stor personaltäthet förskolorna har