Fler webbplatser

Ledamöter i kultur- och fritidsnämnden

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Telefon: 0220-24000
E-post: kulturochfritidsnamnden@hallstahammar.se

Postadress:
Kultur- och fritidsnämnden
734 80 Hallstahammar

Kultur- och fritidsnämnden består av sju ledamöter. Ärenden förbereds av tjänstepersoner inom kultur- och fritidsförvaltningen. Förberedelserna inför mötena sker i nämndens arbetsutskott.

Kultur- och fritidsnämndens ledamöter

 1. Hanna Lostelius (C), ordförande, Hanna.Lostelius@hallstahammar.se
 2. Lennart Andersson (S), 1:e vice ordförande, Lennart.Andersson@hallstahammar.se
 3. Anna-Karin Folkesson (S), 2:e vice ordförande, Anna-Karin.Folkesson@hallstahammar.se
 4. Reinder Nispeling (L), Reinder.Nispeling@hallstahammar.se
 5. Bertil Bredin (M), Bertil.Bredin@hallstahammar.se
 6. Kristina Nylander (V), Kristina.Nylander@hallstahammar.se
 7. Claes Gustavsson (SD), Claes.Gustavsson@hallstahammar.se

Kultur- och fritidsnämndens ersättare

 1. Ewa Wilhelmsson (C), Ewa.Wilhelmsson@hallstahammar.se
 2. Owe Nilsson (S), Owe.Nilsson@hallstahammar.se
 3. Mikael Andersson (S), Mikael.Andersson1@hallstahammar.se
 4. Hayfaa Dabbagh (S), Hayfaa.Dabbagh@hallstahammar.se
 5. Anita Vestin Brodd (M), Anita.VestinBrodd@hallstahammar.se
 6. Inger Thuresson (KD), Inger.Thuresson@hallstahammar.se
 7. Ewa Björklind (SD), Ewa.Bjorklind@hallstahammar.se