Fler webbplatser

Ledamöter i kultur- och fritidsnämnden

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Telefon: 0220-24000
E-post: kulturochfritidsnamnden@hallstahammar.se

Postadress:
Kultur- och fritidsnämnden
734 80 Hallstahammar

Kultur- och fritidsnämnden består av sju ledamöter. Ärenden förbereds av tjänstepersoner inom kultur- och fritidsförvaltningen. Förberedelserna inför mötena sker i nämndens arbetsutskott.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

 1. ordförande


Kultur- och fritidsnämndens ledamöter

 1. Xxxx
 2. Xxxx
 3. Xxxx
 4. Xxxx
 5. Xxxx
 6. Xxxx
 7. Xxxx

Kultur- och fritidsnämndens ersättare

 1. Xxxx
 2. Xxxx
 3. Xxxx