Fler webbplatser

U-Sam - samverkan vid samhällsstörning

Namn: Magnus Gustafsson
Befattning: Utvecklingschef
Telefon: 0220-24007
E-post: magnus.gustafsson@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Namn: Lina Marklund
Befattning: Säkerhetssamordnare
Telefon: 0220-24022
E-post: lina.marklund@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Samhällets krisberedskap bygger på att alla verksamheter tar sitt ansvar, samtidigt som de samverkar med varandra. Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig på regional nivå. Det innebär bland annat att Länsstyrelsen före, under och efter en samhällsstörning arbetar för samordning mellan regionen, länets kommuner och andra viktiga aktörer; som exempelvis polis, räddningstjänst och radio.

I Västmanland sker denna samverkan och samordning för krishantering genom U-Sam som står för samverkan i U-län (Västmanlands län). Det är Länsstyrelsen som är sammanhållande för aktiviteter inom U-Sam, men alla parter i överenskommelsen är lika viktiga för en väl fungerande samverkan i länet.

Parterna i U-Sam är:

  • Länsstyrelsen i Västmanlands län
  • Samtliga kommuner i Västmanland; Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås
  • Region Västmanland
  • Polismyndigheten
  • SOS Alarm
  • Sveriges Radio Västmanland,
  • Räddningstjänsterna i Västmanland och södra Dalarna via kommunalförbunden; Södra Dalarnas räddnings­tjänst­förbund, Västra Mälardalens kommunal­förbund och Mälardalens brand- och räddnings­förbund
  • Försvarsmakten

Även andra aktörer kan, utifrån behov, ingå i den samverkan som sker genom U-Sam före, under och efter en samhälls­störning.