Fler webbplatser

Brottsförebyggande grupp

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Den brottsförebyggande gruppen är en strategisk grupp sammansatt av representanter från kommunen samt flera olika samhälls­aktörer, bland annat från det lokala näringslivet, Svenska kyrkan och polisen.

  Sammankallande för gruppen är kommunens brottsförebyggande strateg. Gruppen träffas varannan till var tredje månad och delar då bland annat lägesbild samt identifierar behov kopplat till brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Utifrån identifierade behov kan aktörerna göra gemensamma insatser inom gruppen, alternativt lyfta frågor till lednings- eller politisk nivå för beslut av åtgärder.

  Den brottsförebyggande gruppen har funnits i kommunens organisation sedan år 2010.