Fler webbplatser

Sundelinska donationsfonden

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Fonden riktar sig till studerande på eftergymnasial utbildning som under tiden för sina gymnasiestudier varit folkbokförd i Hallstahammars och Bergs församling.

Ansök senast sista augusti

Fondmedel ur Sundelinska donationsfonden kan delas ut varje år under förutsättning att ansökningar som uppfyller fondens kriterier kommit in. Ansökan om stipendium ur Sundelins fond måste ha kommit in till Hallstahammars kommun senast 31 augusti.

Krav som behöver uppfyllas

Ansökningskraven är att den sökande:

  • ska ha varit skriven i Hallstahammars eller Bergs församling under gymnasietiden samt
  • bedriver eftergymnasiala studier och
  • har sämre ekonomiska förutsättningar än andra.

Bifoga dokument som styrker att kraven är uppfyllda

När du ansöker om medel ur fonden måste du bifoga ett kursbevis eller liknande intyg från den skola där du studerar som styrker att din utbildning pågår. Du måste också styrka att du varit folkbokförd i Hallstahammars kommun i Hallstahammars eller Bergs församling under gymnasietiden. Övriga upplysningar, som exempelvis ett personligt brev, kan bifogas som särskilt brev.

Ansök via e-tjänst eller på blankett

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Det är de förtroendevalda politikerna i barn- och utbildningsnämnden i Hallstahammars kommun som beslutar om fondmedel ska beviljas och betalas ut.