Fler webbplatser

Stöttning i föräldraskap och föräldraroll

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Namn: Familjecentrum med familjelinjen
Telefon: 0220-24115
E-post: familjecentrum@hallstahammar.se
Besöksadress: Vårdcentralen, Vegagatan 1, Hallstahammar

Familjelinjen är öppen måndag-fredag mellan klockan 08.00 och 12.00.

Till Familjelinjen kan du som är barn, ungdom eller förälder ringa och ställa frågor, prata om problem och få råd och stöd. Kan inte frågorna få svar direkt får du hjälp att komma vidare.

Med Familjecentrums verksamhet arbetar vi för att skapa en mötesplats för familjer samt samla socialtjänstens stödinsatser till familjer med barn i åldrarna 0-20 år under samma tak. Till Familjecentrum kan du som förälder vända dig för att få väg­ledning, gå en föräldrautbildning, besöka öppna förskolan och mycket mer. Vi finns med stöttning och rådgivning om du är orolig för ditt barn.

Familjecentrum utgår från varje familjs behov och förutsättningar

Verksamheten Familjecentrum har socialtjänstens uppdrag att arbeta med riktade insatser till familjer i behov av stöd. Arbetet utgår från barnets behov och ska stödja barnets utveckling, tydliggöra olika familjemedlemmars behov samt stärka trygghet och tillit i familjen. Familjebehandlarna på Familjecentrum använder olika metoder för att förbättra samspelet mellan barn och förälder samt stärka familjen. Arbetssättet och behandlingstiden varierar utifrån varje familjs behov och förutsättningar.

Många gånger hjälper det att samtala

Vi erbjuder ett till fem rådgivande samtal helt förutsättningslöst och utan att någon dokumentation förs. Om behov av mer stöd och eventuell behandling finns efter fem gånger kan du och familjen få hjälp med att ansöka om stöd till socialtjänsten (få ett biståndsbeslut).

Förutom arbetet och samarbetet med den enskilda familjen samarbetar och samverkar Familjecentrum också med skola, barn- och ungdomspsykiatri och andra instanser som familjerna har kontakt med. I alla samarbeten mellan andra aktörer och familjen ska du som förälder och vårdnadshavare alltid lämna ditt samtycke.

Familjelinjen – du kan alltid ringa och få råd

Familjecentrum har en öppen telefonlinje, Familjelinjen , dit du kan ringa för att få rådgivning eller för att anmäla ditt intresse för någon av våra föräldrautbildningar eller gruppverksamheter.

Våra insatser kostar inget och vi har tystnadsplikt

All kontakt med Familjecentrum är kostnadsfri. Vi har tystnadsplikt men anmälnings­skyldighet till socialtjänsten, precis som alla andra som jobbar med barn i kommunen, om vi misstänker att ett barn far illa.