Fler webbplatser

Kontrollplaner med exempel

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  En kontrollplan är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollpunkterna som behövs för att säkerställa att kraven enligt plan- och bygglagen (PBL) kan antas komma att uppfyllas när en lov- och anmälningspliktig åtgärd ska utföras. Kontroll­planen är bygg- och miljönämndens underlag vid bedömning om regelverket enligt PBL kan komma att uppfyllas.

  Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig krävs ska denne hjälpa byggherren med detta. Du kan även anlita en kontrollansvarig för att hjälpa dig ta fram ett förslag till kontrollplan även om åtgärden inte kräver att man ska ha en kontrollansvarig. Via Boverkets webbplats kan du hitta certifierade kontrollansvariga att anlita.

  Oftast utformas kontrollplanen som en matris där det i rader och kolumner framgår:

  • vad som ska kontrolleras
  • vem som ska kontrollera
  • hur och när kontrollen ska göras
  • mot vad kontrollens resultat ska jämföras och på vilket sätt resultatet ska redovisas.

  När kontrollplanen är fastställd, ska den följas under bygg- eller rivningsåtgärden och fungera som underlag för slutbesked.