Fler webbplatser

Mål 7 - Hållbar energi för alla

    Mål 7

    Hållbar energi för alla

    Global tillgång till modern och förnybar energi, och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag som fattigdom, livsmedelsförsörjning, klimatförändringar, rent vatten, hälsa och inkluderande ekonomisk tillväxt.

    Kommunen har en nyckelroll i att bidra till ett hållbart energisystem, bland annat genom att energieffektivisera byggnader, konsumera hållbar energi och främja beteenden och attityder hos medarbetare och invånare som bidrar till minskad energianvändning.