Fler webbplatser

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting, kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet och eventuella folkomröstningar.

Valnämnden utför de uppgifter som det i vallagen och i övriga valförfattningar är bestämt ska ligga på en valmydighet.