Fler webbplatser

Korttidsvistelse och växelvård

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Äppelparkens reception
  Telefon: 0220-24800

  Korttidsvistelse är till för personer som vid enstaka tillfällen är i behov av vård och omsorg dygnet runt. Det kan röra sig om akuta eller tillfälliga situationer eller att en person är i behov av växelvård, kanske som avlastning för en vårdande anhörig.

  Korttidsvistelse
  På Äppelparkens äldreboende, Ingrid Maries väg 1 i Hallstahammar finns en avdelning för korttidsplatser. Platserna är till för dig som bedöms ha ett så omfattande behov att stödinsatser att hjälpen hemma inte räcker till. Anledningen kan till exempel vara att du legat på sjukhus och där är medicinskt färdigbehandlad, men ditt behov av omvårdnad bedöms av biståndshandläggare vara så stort att en korttidsplats tillfälligt beviljas.

   

  Det händer också att personer i väntan på att få en permanent plats på ett särskilt boende beviljas en korttidsplats då det inte är tillräckligt att få hemtjänstinsatser tills den permanenta platsen kan erbjudas.

   

  Växelvård
  Om du som anhörig vårdar en närstående kan det också finnas möjlighet till växelvård genom att personen med stort omvårdnadsbehov beviljas en korttidsplats, antingen en tillfällig enstaka gång eller som ett återkommande växelvis boende.

   

  Trygghetsplats
  Det går att ansöka om insatsen trygghetsplats, det gör du genom att kontakta biståndshandläggarna i kommunen. Insatsen syftar till att avlasta anhöriga som hjälper sina närstående i det egna hemmet. Trygghetsplatsen kan nyttjas när den närstående plötsligt inte kan hjälpa dig hemma.

   

  Boka själv‑plats
  Det går att ansöka om insatsen boka själv‑plats, det gör du genom att kontakta bistånds­handläggarna i kommunen. Insatsen syftar till att avlasta anhöriga som hjälper sina närstående i hemmet. Efter att du beviljats insatsen boka själv‑plats tar du en direkt kontakt med ansvarig chef på Äppelparken för att boka din tid, platsen behöver bokas med minst tre veckors framför­hållning för att möjliggöra en god planering.

   

  När du nyttjar platsen är den möblerad, och täcke, kudde och sänglinne ingår i hyran. Vistelsen är som på alla särskilda boenden en helinackordering med både omvårdnad och måltider inkluderade.

   

  Du behöver däremot ta med dig dina personliga saker såsom, kläder, hygienartiklar, läkemedel, inkontinenshjälpmedel och annat som du dagligen använder hemma.


  För att få nyttja en korttidsplats krävs att du får ett biståndsbeslut för insatserna; korttidsvistelse, växelvård, boka själv‑plats eller trygghetsplats. Du kan ansöka om stödet både skriftligt och muntligt. Antingen skickar du in en ansökan direkt via webben eller på en blankett. Eller så kontaktar du en bistånds­handläggare som kan guida och hjälpa dig med din ansökan.

  Befattning: Biståndshandläggare för insatser enligt socialtjänstlagen (äldreomsorg)
  Telefon: 0220-24000
  E-post: handlaggaresol@hallstahammar.se

  Du ringer eller e-postar när du vill komma i kontakt med biståndshandläggaren inom äldreomsorgen. Det kan handla om att ansöka om insatser som trygghetslarm, hemtjänst, avlösarservice, särskilt boende, korttidsvistelse eller dagvård.

  För att besöka någon av handläggarna behöver du boka en besökstid.

  Om en person är svårt sjuk och är i behov av vård i livets slutskede (palliativ vård) är det oftast sjukvården som ansvarar för både vård och boende. Kommunens korttidsboenden är inte primärt avsedda för sådana situationer även om det kan inträffa att den boende avlider under en korttidsvistelse.