Fler webbplatser

Matservice - hjälp med inköp och hemleverans

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Du som behöver hjälp med inköp och hemleverans av dagligvaror kan ansöka om en biståndsprövad insats. Insatsen innebär att personal handlar och tar hem varor till dig.

  Du som är i behov av matservice och själv inte klarar av att handla kan få hjälp med inköp av dagligvaror, inklusive färdiga matlådor, från affären. Det är en insats som prövas mot socialtjänstlagen och som kräver ett biståndsbeslut.


  Hallstahammars kommun har upphandlat insatsen inköp av dagligvaror. Det betyder att det är personal från företaget Samhall som utför insatsen.


  Så här går det praktiskt till när du fått insatsen beviljad

  • Inköpen sker på ICA Supermarket Matkassen i Hallstahammar.
  • Du behöver ha ett ICA-kort, där du sätter in pengar i förväg, för att kunna utnyttja inköpsservicen.
  • Du behöver fylla i en fullmakt för att Samhall ska få handla åt dig.
   • Formuläret för fullmakt får du av kommunens personal.
   • När Samhall fått fullmakt att hantera ditt ICA-kort behöver inte ditt "fysiska kort" användas.

  Observera

  • Vi hanterar inte kontanter eller andra typer av betalkort.
  • Hallstahammars kommun har inte någon service med leverans av matlådor från någon extern leverantör. 

  Kontakta

  • Har du frågor om dina beviljade insatser eller beställningen av insatser, tar du kontakt med hemtjänstens planerare.
  • Behöver du beställa, boka om eller avboka en inköpsinsats ska du kontakta Samhall direkt.

  Telefon: 0220-24000

  Direktnummer:

  Direktnummer:

  För att få hjälp med inköp och hemleverans av dagligvaror krävs ett biståndsbeslut om stödinsatsen inköp av dagligvaror. Du kan ansöka om stödet både skriftligt och muntligt. Antingen skickar du in en ansökan direkt via webben eller på en blankett. Eller så kontaktar du en bistånds­handläggare som kan guida och hjälpa dig med din ansökan.

  Befattning: Biståndshandläggare för insatser enligt socialtjänstlagen (äldreomsorg)
  Telefon: 0220-24000
  E-post: handlaggaresol@hallstahammar.se

  Du ringer eller e-postar när du vill komma i kontakt med biståndshandläggaren inom äldreomsorgen. Det kan handla om att ansöka om insatser som trygghetslarm, hemtjänst, avlösarservice, särskilt boende, korttidsvistelse eller dagvård.

  För att besöka någon av handläggarna behöver du boka en besökstid.

  Du betalar en avgift för själva insatsen, en timtaxa för tjänsten inköp av dagligvaror, utifrån hur mycket du använder tjänsten. Taxan har äldrenämnden i Hallstahammars kommun bestämt.


  Insatsen ingår i hög­kostnads­skyddet (maxtaxan). Det du i slutändan ska betala baseras på dina inkomster och utgifter. Förenklat kan man säga att om du har låg inkomst så betalar du lite eller ingenting för tjänsten och har du hög inkomst betalar du mer, men aldrig mer än den nationella maxtaxan som är ett högkostnadsskydd.

  Äldreomsorgen i Hallstahammars kommun har restaurangverksamhet öppen för allmänheten på äldreboendena Lövåsen, Strandgården och Äppelparken (restaurang Smedjan). Det kan vara ett alternativ om du inte vill laga maten själv.

   

  Öppettider och menyer på respektive restaurang