Fler webbplatser

Kart- och mättjänster

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Mätningstekniker
  Telefon: 0220-24303

  Har du ett beviljat bygglov behöver du sätta ut den framtida byggnadens läge i plan, så kallad utsättning. Det finns två typer av utsättning; grov- och finutsättning, skillnaden är att grovutsättning utförs innan schaktning och med en lägre noggrannhet.

  Nybyggnadskarta

  En nybyggnadskarta behöver du när du ansöker om bygglov vid nybyggnation. Det är en handling som upprättas i samband med ny huvudbyggnad och är en del av underlaget vid bygglovsansökan. På kartan ritar du in den tänkta byggnadens placering och mått. Ska du bygga en komplement- eller tillbyggnad räcker det med en enkelkarta. Höjder ingår inte i nybyggnads- eller enkelkarta.

  Tänk på att beställa nybyggnadskartan i god tid då det är en handläggningstid på cirka tre veckor.

  Lantmäteri

  Vill du beställa förrättningsåtgärder eller har du rättsliga frågor om en fastighet ska du kontakta Lantmäteriet. Det kan handla om avstyckningar, servitut eller inteckningar.

  Beställ kartor och andra mättjänster

  Har du frågor är du välkommen att höra av dig till bygg- och miljöförvaltningen. Handläggare på förvaltningen hjälper dig också med ansökningar om du saknar e-legitimation.