Fler webbplatser

Abonnemang, avfallstaxa och renhållningsordning

  Namn: VafabMiljö kundservice för hushåll
  Telefon: 021-393500
  E-post: kundservice@vafabmiljo.se

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Det är kommunalförbundet VafabMiljö som ansvarar för avfallshanteringen i Hallstahammars kommun. Det innebär att det är till VafabMiljö du vänder dig om du har frågor om sophämtning, hur taxan beräknas och vad du betalar för. VafabMiljö kan också svara på vilka olika typer av abonnemang du kan välja mellan; källsorterat, hemkompostering och osorterat. VafabMiljö ansvarar också för latrinhämtning och slamtömning.

  Vänd dig till VafabMiljö

  Du kontaktar VafabMiljö om du:

  • vill ändra abonnemang
  • vill veta när det är tömning av kärl
  • vill anmäla ägarbyte
  • vill beställa hämtning av till exempel grovavfall
  • behöver fler matavfallspåsar
  • har frågor om latrin- eller slamtömning
  • vill fråga om råd när det gäller avfallshanteringen

  VafabMiljö tar fram gemensamma styrdokument som kommunfullmäktige fattar beslut om

  Varje kommun ska ha en renhållningsordning som antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består av avfallsplan och föreskrifter. Avfallsplanen ska bland annat innehålla uppgifter om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. I planen tas också upp hur vi kan öka återvinningen och styra utvecklingen av avfallshanteringen så att vi kan främja en hållbar utveckling.

  Vafabmiljö ansvarar för att ta fram avfallsplan och föreskrifter, men det är kommunfullmäktige i varje medlemskommun som beslutar om renhållningsordningen. Avfallsplan 2020-2030, antogs av samtliga tolv kommuners fullmäktige under år 2020.

  Även avfallstaxan tas fram av VafabMiljö och beslutas av kommunfullmäktige.

  Det är kommunens bygg- och miljönämnd som är tillsynsmyndighet över avfallshanteringen och renhållningen i kommunen. Det är även bygg- och miljönämnden som handlägger ansökningar om befrielse från sophämtning.