Fler webbplatser

Hemsjukvård och rehabilitering i hemmet

  Den kommunala hemsjukvården och rehabilitering i hemmet är till för vuxna över 18 år. Du som har sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du inte på egen hand eller med hjälp av anhöriga kan ta dig till en vårdcentral eller annan vårdgivare kan på detta sätt få den hjälp du behöver i ditt hem. Vård som kommunen kan erbjuda är sådant som utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Observera att det är Region Västmanland som ansvarar för läkares insatser vid hembesök. 

  Om du är över 18 år och i behov av hemsjukvård eller rehabilitering i hemmet ska du först kontakta din vårdcentral för att få en medicinsk bedömning av en läkare eller en distrikts- eller sjuksköterska. Därefter tar vårdcentralens personal kontakt med kommunens hemsjukvårdsenhet för att i samråd fatta beslut om du ska beviljas hemsjukvård eller inte.

   

  Observera att om du själv, eller med hjälp av anhörig, kan ta dig till vårdcentralen är det där du ska få din vård. Då beviljas du inte hemsjukvård. Detta kallas för tröskelprincipen.

  Hemsjukvård kan beviljas för att ges under en avgränsad period, till exempel efter en sjukhusvistelse, men kan också gälla under en längre tid.

   

  Sjuksköterskor kan exempelvis hjälpa till med:

  • medicinhantering
  • såromläggning
  • provtagning
  • stödja behandling av långvarig sjukdom till exempel diabetes
  • ge smärtlindring, vård och stöd i livets slutskede
  • ge sådan sjukvård (upp till sjuksköterskenivå) som kan utföras i hemmet

  Arbets- och fysioterapeuter kan exempelvis hjälpa till med:

  • råd och stöd om hur du kan klara dagliga aktiviteter som till exempel personlig vård eller hemmets skötsel, när du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har svårigheter med det
  • utprovning av och träning i att använda tekniska hjälpmedel
  • intyg om funktionsnedsättning, som kan användas i en ansökan om bostadsanpassning om miljön i ditt hem behöver förändras till följd av en stadigvarande funktionsnedsättning
  • råd, stöd och eventuellt träningsprogram för att så långt som möjligt återfå respektive bibehålla din fysiska funktionsförmåga vid sjukdom eller funktionsnedsättning
  • utprovning av och träning i att använda gånghjälpmedel och andra förflyttningshjälpmedel

  Kommunens hemsjuksvårdsenhet ansvarar för att utföra beviljade insatser dygnet runt, årets alla dagar. Observera att kommunen inte har några läkare anställda. Patientansvaret ligger hos respektive patients egen läkare.

  Avgifter för hemsjukvård ingår i maxtaxan.

  Har du frågor om den kommunala hemsjukvården är du välkommen att kontakta kundcenter som hjälper dig vidare till rätt person. Du kan också kontakta hemsjukvårdens sjuksköterskor direkt. 

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Hemsjukvårdens sjuksköterskor
  Telefon: 0220-24424

  Telefontider:
  Måndag-fredag klockan 07.00-08.00 och 14.00-16.00.
  Får du inget svar kan du tala in ett meddelande på telefonsvararen, så kontaktar en sjuksköterska dig under dagen.