Fler webbplatser

Vi i Hallsta

  Befattning: Handelssamordnare Vi i Hallsta
  Telefon: 070-3943688
  E-post: hs@viihallsta.se

  Namn: Madeleine Ahlqvist
  Befattning: Chef för näringslivsenheten
  Telefon: 0220-24660
  E-post: madeleine.ahlqvist@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Vi i Hallsta har som syfte att verka för ett bredare samarbete med företag inom Hallstahammars kommun och att tillsammans med handeln, fastighetsägare, näringslivet och kommunen skapa ett levande och attraktivt centrum. Hallstahammars kommun har tjänstepersoner och politiker adjungerade i styrelsen. Vi i Hallsta är även medlem i Hallstahammar Promotion.