Fler webbplatser

Attraktionsstrategi för Hallstahammars kommun

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Besöksnäringsutvecklare
  Telefon: 0220-24663
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Kanske låter “Det goda livet i storstadens närhet” bekant? Inte så konstigt. För fram till 2014 var det kommunens vision och slogan för att bli en attraktiv plats att bo och verka på. 2015 antogs en ny övergripande vision fram för kommunen men tanken på det goda livet har levt kvar och nu används den i attraktionsstrategin som ledstjärna.

  Vision, mål och profil

  I strategin finns tre mål formulerade:

  • Att öka den turistiska omsättningen mer än riksgenomsnittet.
  • Att öka sysselsättningen inom besöksnäringen i paritet med den ökande omsättningen.
  • Att få fler företag inom besöksnäringen att etablera sig här.

  Det har också tagits fram en profil för kommunen som besöksmål där närheten till upplevelser är centralt. Man ska känna att kommunen är full av upplevelser och är välkomnande plats, att det ska kännas enkelt att vara här som besökare och att man får ett omtänksamt bemötande.

  Strategigruppen har även arbetat med att ta fram olika teman för produktutveckling inom olika områden som naturupplevelser, kulturupplevelser, att man ska lära sig något nytt, utveckling av evenemang och att man ska kunna lyssna till berättelsen om platsen. Strategigruppen har även fördjupat sig i frågor om marknadskommunikation, målgruppsanalys och värdskap.

  En attraktiv plats

  Men vad är det då som gör en plats attraktiv? Tittar man runt om i Sverige inser man snart att de flesta kommuner i landet marknadsför sin fantastiska natur, närheten till vattnet och skogen. Hallstahammars kommun är inget undantag. Här är vi stolta över vår kanal som binder ihop kommunen, närheten till Mälaren i söder och skogarna i norr.

  Samverkan är centralt

  En av de viktigaste frågorna är hur kommunen, näringslivet och civilsamhället ska samverka kring den här frågan. Att utveckla samarbetsformer och forum för detta har varit mycket viktigt. För ska man lyckas med en attraktionsstrategi för hela kommunen så krävs det att man får med så många som möjligt.

  Samverkanspartners

  Läs attraktionsstrategin

  Projekt inom ramen för Attraktionsstrategin

  Vill du vara med och bidra?

  Kontakta Mari Högkvist på e-post mari.hogkvist@hallstahammar.se eller telefon 0220-246 63