Fler webbplatser

Föreningsstöd och -bidrag

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Föreningbyrån
  Telefon: 0220-24191
  E-post: foreningsbyran@hallstahammar.se
  Besöksadress: Kulturhuset, Parkgatan 7, Hallstahammar

  Namn: Jan Fagerström
  Befattning: Enhetschef för Föreningsbyrån
  Telefon: 0220-24192
  E-post: jan.fagerstrom@hallstahammar.se
  Besöksadress: Kulturhuset, Parkgatan 7, Hallstahammar

  Föreningar som drivs ideellt kan få olika typer av stöd från kommunen. Till exempel kan föreningen få pengar (bidrag) till verksamhet och/eller till lokalhyra.

  Varje kommun i Sverige bestämmer själv hur man vill utforma sina bidragsregler. Det är politikerna i kultur- och fritids­nämnden som beslutar om bidragsregler till föreningar.

  Två gånger per år bjuder kultur- och fritids­förvaltningen in till föreningsträff. På dessa träffar kan man bland annat ta upp och diskutera sådant som föreningsbidrag och lokalbehov.

  För att en förening ska vara bidragsberättigad finns vissa grundläggande villkor som måste vara uppfyllda.

  Föreningen ska:

  • ha stadgar som är godkända av Hallstahammars kommun
  • ha minst tio medlemmar som regelbundet deltar i verksamheten
  • ha sitt säte i Hallstahammars kommun
  • aktivt arbeta mot missbruk av alkohol och droger (gäller barn- och ungdomsföreningar)

  Ungefär 80 procent av de föreningsbidrag som betalas ut är subventioner av lokalkostnader. Det betyder att föreningarna får betala en lägre hyra än den faktiska hyreskostnaden.

  Efter att föreningen ansökt och beviljats stöd för hyreskostnaden fortsätter subventioneringen så länge föreningen är aktiv och bedriver verksamhet i lokalen. Föreningen behöver alltså inte söka lokalbidrag varje år. Däremot ska barn- och ungdoms­föreningar redovisa sina kostnader för anläggningen och lämna in redovisningen till kultur- och fritids­förvaltningen.

  De föreningar som hyr lokal i en kommunal fastighet betalar olika mycket i lokalhyra beroende på typ av förening. Hyran per kvadratmeter och år är:

  • 170 kronor för barn- och ungdoms­förening 
  • 330 kronor för pensionärs- eller handikappförening
  • 430 kronor för övriga vuxenföreningar

  Om föreningen hyr lokal av en privat hyresvärd kan även den hyran subventioneras. Föreningen får då betala 80 procent av den faktiska hyreskostnaden själv och kommunen står för resterande 20 procent.

  I Hallstahammars kommun (som i många andra kommuner) prioriterar man föreningar med barn- och ungdoms­verksamhet. Föreningar som har sin huvud­sakliga verksamhet riktad mot barn och ungdomar kan få ett verksamhets­bidrag för den verk­samhet föreningen redovisar.

  Kommunens politiker har även beslutat om vissa riktade verksamhetsbidrag för särskilt prioriterade verksamheter. Föreningar med i huvudsak vuxna medlemmar kan även de få riktade fasta bidrag.

  Handlingar och dokument som alltid ska skickas med ansökningarna:

  • Föreningens verksamhetsberättelse (årsredovisning) inklusive ekonomisk berättelse (resultat och balansräkning)
  • Revisionsberättelse
  • Preliminär verksamhetsplan
  • Preliminärt budgetförslag

  Samt:

  Barn - och ungdomsföreningar ska dessutom skicka in:

  • Närvarokort för sammankomster
  • Verifierade kostnader för utbildningar
  • Driftskostnad för föreningsdriven anläggning
  • Utbildningsplan
  • Handlingsplan mot droger

  Senast en månad efter föreningens årsmöte ska alla handlingar ha kommit in till kultur- och fritidsförvaltningen.

  Vill du som representant för din förening ha mer information om bidragsregler är du välkommen att kontakta föreningsbyrån antingen via kundcenter eller direkt. Du är också välkommen att kontakta chefen för föreningsbyrån med dina frågor. Föreningsbyrån hjälper dig också vid behov med din ansökan.

  Barn i blå tröjor med siffror på ryggen - sitter på en bänk - illustrerar föreningsverksamhet