Fler webbplatser

Bli särskilt förordnad vårdnadshavare

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Ann Bokéus
  Befattning: Familjerättssekreterare med ansvar för frågor om faderskap, föräldraskap samt särskild förordnad vårdnadshavare
  Telefon: 0220-24086
  E-post: ann.bokeus@hallstahammar.se

  Vill du stödja ett barn som saknar föräldrar som kan utöva vårdnaden? För att passa som särskilt förordnad vårdnadshavare behöver du ha kunskap om samhället och om barns och ungas behov. Om du vill ta ett uppdrag som särskilt förordnad vårdnads­havare är du välkommen att kontakta socialtjänsten i Hallstahammars kommun.

  Det krävs ingen formell utbildning för att bli särskilt förordnad vårdnadshavare. Socialtjänsten gör en utredning för att bedöma om du är lämplig för att ta uppdrag. Om en eller båda av föräldrarna är i livet ska de om möjligt kontaktas för att tillfrågas om förslaget.

   

  En särskilt förordnad vårdnadshavare ska ha goda kunskaper om hur det svenska samhället fungerar och behärska svenska språket. Det är även viktigt att ha kunskap om barns och ungdomars behov i olika åldrar. Den som ska bli särskilt förordnad vårdnadshavare får inte ha betalningsanmärkningar och personens förekomst i polisens belastningsregister kontrolleras.

  Så här går det till att bli särskilt förordnad vårdnadshavare:

  • En handläggare träffar den tilltänkta särskilt förordnade vårdnadshavaren för ett personligt samtal om livssituation, till exempel familjeförhållanden, arbete och fritidsintressen. Detta för att se vilka möjligheter som vårdnadshavaren har att tillgodose barnet eller ungdomens behov, bland annat i kontakter med viktiga personer och myndigheter.
  • En kontroll görs mot polis-, kronofogde- och socialregister.
  • När utredningen av den särskild förordnade vårdnadshavaren är klar presenteras barnet och den tilltänkta särskild förordnad vårdnadshavaren för varandra.
  • Barnet får skriva under ett accepterande av blivande vårdnadshavare.
  • Den särskilt förordnade vårdnadshavaren får skriva under ett åtagande av uppdraget.
  • Det är Västmanlands Tingsrätt som fattar det slutgiltiga beslutet om vem som blir särskild förordnad vårdnadshavare på förslag från social- och arbets­marknads­nämnden.

  Uppdrag som särskild förordnad vårdnadshavare sköts i grunden på ideell basis vilket är viktigt att komma ihåg. Det är därmed inte ett arbete någon kan försörja sig på utan uppdrag tas för att hjälpa sina medmänniskor. Däremot utgår viss ersättning för uppdragen. Som särskild förordnad vårdnadshavare har du rätt till skäligt arvode för uppdraget och ersättning för nödvändiga utgifter. Olika uppdrag ser olika ut och tar olika mycket tid, och därför kan arvode och ersättning skilja sig åt.

   

  Uppdraget som särskild förordnad vårdnadshavare upphör när barnet eller ungdomen fyller 18 år.