Fler webbplatser

Tekniska förvaltningen

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Befattning: Förvaltningschef för tekniska förvaltningen
Telefon: 0220-24065
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Förvaltningen ansvarar bland annat för gator och cykelbanor, parker, lekplatser, kommunens skogar, kommunalt vatten och avlopp, kommunala fastigheter, offentlig utemiljö, snöröjning, sandning, plogning, julbelysning, gatubelysning, vägunderhåll. Tekniska förvaltningen planerar, projekterar, bygger och underhåller anläggningar inom verksamhetsområdet samt svarar för driften. I ansvarsområdet ingår att bereda och verkställa ärenden till nämnden.

Carina Elliot, förvaltningschef tekniska förvaltningen

Förvaltningens organisation

Tekniska förvaltningen består av fyra avdelningar:

  1. Fastighet
  2. Gata- och park
  3. Vatten och avlopp
  4. Städ och lokalvård

Tekniska förvaltningen leds av förvaltningschef Carina Elliott. Verksamhetsområdena leds i sin tur av avdelningschefer. Inom förvaltningen finns arbetsledare, projektledare, förvaltare och ingenjörer inom olika områden, exempelvis vatten- och avloppsingenjör, miljöingenjör, fastighetsingenjör, mätningstekniker samt assistenter och yrkesarbetare inom de olika områdena. Som förvaltnings- och områdesstöd på central nivå finns ekonomicontroller.

  • Antal anställda: cirka 100 medarbetare
  • Årsbudget: cirka 40 miljoner kronor

Ansvarig nämnd

Du är välkommen att kontakta förvaltningen

Du är välkommen att kontakta förvaltningschefen direkt. Är du osäker på vem du söker och som kan svara dig i ett ärende kontaktar du kundcenter som hjälper dig vidare.

Lämna din synpunkt på förvaltningens verksamhet

Tekniska förvaltningen i Hallstahammars kommun arbetar ständigt med att utveckla och förbättra verksamheten. Dina synpunkter är viktiga för att utföra det arbetet.