Fler webbplatser

Tekniska förvaltningen

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Anders Almroth
  Befattning: Förvaltningschef för tekniska förvaltningen
  Telefon: 0220-24340
  E-post: anders.almroth@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Förvaltningen ansvarar bland annat för kommunala fastigheter, gator och cykelbanor, parker, lekplatser, offentlig utemiljö, vägunderhåll, snöröjning, sandning, gatubelysning och julbelysning. Förvaltningen utför även drift och skötsel av anläggningar för idrott, kultur och friluftsliv på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden.

  Ansvaret för drift, underhåll och genomförande av investeringar i kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar har från och med 1 april 2022 gått över till Mälarenergi Vatten AB, där kommunen är delägare. Kommunen genom tekniska nämnden är fortsatt huvudman för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i Hallstahammars kommun.

  Tekniska förvaltningen medverkar vid planering och projektering tillsammans med kommunens samhällsbyggnadsenhet. Förvaltningen ansvarar för att bygga och underhålla anläggningar inom verksamhetsområdet samt svarar för driften. I ansvarsområdet ingår att bereda och verkställa ärenden till nämnden.

  Bild på Anders Almroth, teknisk chef

  Förvaltningens organisation

  Tekniska förvaltningen består av tre avdelningar:

  • Fastighet
  • Gata- och park
  • Städ och lokalvård

  Tekniska förvaltningen leds av förvaltningschef Anders Almroth. Verksamhetsområdena leds i sin tur av avdelningschefer.

  Inom förvaltningen finns arbetsledare, projektledare, förvaltare och ingenjörer inom olika områden (bland annat miljöingenjör, fastighetsingenjör och mätningstekniker) samt assistent och yrkesarbetare inom de olika områdena. Som förvaltnings- och områdesstöd på central nivå finns ekonomicontroller.

  Förvaltningschefen är styrelseledamot i Mälarenergi Vatten AB där kommunen är delägare.

  Antal anställda: Cirka 80 medarbetare
  Årsbudget: Cirka 40 miljoner kronor, förvaltningen finansieras till stor del genom interna intäkter.

  Ansvarig nämnd

  Du är välkommen att kontakta förvaltningen

  Du är välkommen att kontakta förvaltningschefen direkt. Är du osäker på vem du söker och som kan svara dig i ett ärende kontaktar du kundcenter som hjälper dig vidare.

  Lämna din synpunkt på förvaltningens verksamhet

  Tekniska förvaltningen i Hallstahammars kommun arbetar ständigt med att utveckla och förbättra verksamheten. Dina synpunkter är viktiga för att utföra det arbetet.