Fler webbplatser

Vision 2025 för Hallstahammars kommun

  Visionen beskriver bilden av det samhälle våra förtroendevalda politiker vill se år 2025 och visionen prioriterar och leder arbetet i alla kommunens verksamheter. Hallstahammars kommun ska kännetecknas av ledorden "Enkelt och nära", "Nytänkande och kreativt" samt "Ansvar och engagemang".

  Logotyp Vision 2025 Hallstahammars kommun

  Enkelt och nära

  I Hallstahammars kommun är det enkelt att leva och lätt att gå från att vilja till att göra. Hela kommunen växer, från den levande landsbygden till de aktiva centrummiljöerna i tätorterna Strömsholm, Kolbäck och Hallstahammar. Här finns olika boendealternativ som passar dig oavsett var i livet du befinner dig och var i kommunen du vill bo. Hela kommunen är uppkopplad så att du har möjlighet att enkelt ta del av både dagens och morgondagens tjänster. Att resa är enkelt med olika färdmedel till när och fjärran. Samhällets service är modern, anpassad efter varje individs behov och finns alltid nära - vem du än är och var du än bor. I Hallstahammars kommun kan du må bra och känna dig trygg.

  Nytänkande och kreativt

  Vår kommun är en vital del av en stor arbetsmarknad där jobb och företag är många och varierade. Vår barnomsorg och våra utbildningar ger varje barn och varje elev de bästa förutsättningarna för att lyckas. I Hallstahammars kommun har du frihet att vara dig själv och möjlighet att förverkliga dina drömmar och idéer. Att tänka nytt är självklart. Här finns ett öppet klimat av entreprenörskap och kreativitet som uppmuntrar nytänkande och innovation. Hos oss är det naturligt att starta, driva och utveckla företag.

  Våra unika natur- och kulturmiljöer runt Strömsholms kanal är välkända och välbesökta tack vare gemensamma satsningar mellan olika aktörer. Vår kommun är rik på upplevelser både för dig som bor här och dig som är besökare. Det gäller inte minst Strömsholm som är ett av landets främsta hästcentrum.

  Ansvar och engagemang

  Om du är ny i världen, ny i Sverige eller nyligen blivit äldre spelar ingen roll – i Hallstahammars kommun har alla en plats. Att vi är olika berikar samhället. Vi har ett aktivt civilsamhälle och föreningsliv där vi värnar om den samhörighet som uppstår när vi möts över gränser och gör saker tillsammans. Kommunen möjliggör och skapar arenor där du som invånare har inflytande över kommunens utveckling.

  Hela Hallstahammars kommun tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen mot ett mer jämställt och ett grönare samhälle. Social och ekologisk hållbarhet genomsyrar alla verksamheter så att vi kan lämna över ett bättre samhälle och en bättre miljö till kommande generationer.

  Vägen till den nya visionen

  Den 14 december 2015 antog ett enigt fullmäktigemöte den nya visionen för Hallstahammars kommun. Resan till den nya visionen pågick under större delen av året och invånarnas röster var en ledstjärna när visionen togs fram. Bland annat genomfördes en omfattande medborgardialog våren 2015, där cirka tusen personer lämnade sitt bidrag till processen.

  Vi vill rikta ett stort tack till dig som varit med och bidragit till att forma vår gemensamma framtid!