Fler webbplatser

Var delaktig i medborgardialog eller samråd

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Medborgardialog är ett sätt för dig att få veta mer, påverka och möta politiker innan besluten fattas. När områden i kommunen förändras och utvecklas kan detaljplaner behöva ändras och då ska berörda få lämna synpunkter i samrådesskedet.

  Medborgardialog — de förtroendevalda vill veta vad du tycker i en fråga

  Som invånare ska du ständigt, även mellan valen, kunna påverka utvecklingen i kommunen. Våra förtroendevalda politiker vill att det ska vara enkelt att göra sig hörd, att föra fram idéer och synpunkter. Medborgardialog ger politiker och medborgare möjlighet att diskutera inriktningar och prioriteringar. Dialogen kan ske på många sätt. Medborgardialog i Hallstahammars kommun handlar med andra ord om att tidigt inleda ett samtal mellan medborgare och politiker för att förbereda hållbara politiska beslut, ge och ta emot råd och kunskap.

  Tillfälle att lämna synpunkter vid detaljplaneprocessens samrådsskede

  När ett område i kommunen ska förändras tas det först fram ett förslag till en ny plan för området. Förslaget skickas till berörda, myndigheter och intresseorganisationer och ställs ut här på webben samt på biblioteket och i kommunhuset. De som berörs av ett samråd får handlingar skickade till sig med posten.

  Vid större planer håller kommunen också offentliga samrådsmöten där planen presenteras. Samrådet varar under en viss tid, ofta mellan tre och fem veckor. Har du synpunkter på förslaget till en detaljplan ska du lämna dem i skriftlig form under den tiden. Efter samrådet kan kommunen, om det finns skäl, ändra planförslaget med hänsyn till synpunkterna eller förklara varför synpunkterna inte ledde till förändring.