Fler webbplatser

Strömsholms Utvecklings AB (STUTAB)

  Strömsholms Utvecklings AB (STUTAB) är ett utvecklingsbolag som har till uppgift att främja en positiv utveckling och tillväxt inom Strömsholmsområdet.

  Bolaget ägs gemensamt av Hallstahammars kommun, Svenska Ridsportförbundet och Hästnäringens Nationella Stiftelse. I ledningen finns en styrelse med ägarrepresentanter samt en verkställande direktör.

  Ägarnas vilja och ambitioner

  Hallstahammars kommuns mål och vision för Strömsholm är att hästnäringen fortsätter att utvecklas och har fortsatt hög kvalité och att Strömsholm ska vara en av landets främsta mötesplatser och kompetenscenter för hästnäringen.

  Svenska Ridsportförbundet ser Strömsholm som ett av förbundets centra för utbildning, träning och utvecklingsfrågor. Målet är alltid leverera verksamhet av hög kvalitet som skapar den bästa förutsättningen för ridsportens utveckling i hela landet.

  Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) är ett samverkansorgan inom svensk hästsektor och hanterar många av näringens gemensamma frågor utifrån visionen ”hästen utvecklar och förenar Sverige”. Ett annat verksamhetsområde är forskning, innovation och utveckling.

  STUTAB är plattformen och katalysatorn

  Bolagets roll är att vara en plattform och katalysator för olika utvecklingsprojekt där flera aktörer kan samverka. Bolaget kan agera projektägare och medverka till olika former av projektfinansiering. Bolaget kan också initiera och driva frågor för att generera utveckling och en hållbar tillväxt inom Strömsholmsområdet.