Fler webbplatser

Strömsholms Utvecklings AB (STUTAB)

    Strömsholms Utvecklings AB (STUTAB) är ett utvecklingsbolag som har till uppgift att främja en positiv utveckling och tillväxt inom Strömsholmsområdet.

    Bolaget ägs gemensamt av Hallstahammars kommun, Svenska Ridsportförbundet, Stiftelsen Strömsholm Djursjukvård och Hästnäringens Nationella Stiftelse. I ledningen finns en styrelse med ägarrepresentanter samt en verkställande direktör.

    Bolagets roll är att vara en plattform och katalysator för olika utvecklingsprojekt där flera aktörer kan samverka. Bolaget kan agera projektägare och medverka till olika former av projektfinansiering. Bolaget kan också initiera och driva frågor för att generera utveckling och en hållbar tillväxt inom Strömsholmsområdet.