Fler webbplatser

Luftkvalitet i Hallstahammars kommun

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Luftens kvalitet påverkas av en mängd faktorer. Olika utsläpp från bland annat trafik, industrier och energianläggningar kan förorena luften så att den blir skadlig för oss. För att skydda oss från skadliga luftföroreningar finns särskilda miljökvalitetsnormer för utomhusluft i Sverige och kommunerna är skyldiga att kontrollera att miljökvalitetsnormerna inte överskrids.

  Hallstahammars kommun gjorde luftmätningar under första halvåret 2016. Mätutrustningen placerades i Hallstahammars centrum och olika parametrar för luften mättes.

  I Hallstahammar underskrids gränsvärderna med god marginal.

  Resultat av mätningarna (halvårsmedelvärde)

  Partiklar (PM10)

  15,12 µg/m³

  Bensen

  0,58 µg/m³

  Svaveldioxid (SO2)

  0,24 µg/m³

  Kvävedioxid (NO2)

  7,43 µg/m³