Fler webbplatser

Äldreombuden stöttar dig i myndighetskontakter

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Du kan vända dig till äldreombudet för att få råd, stöd och vägledning i frågor som berör din livssituation. Det kan till exempel vara att hjälpa dig i dina kontakter med olika myndigheter eller att framföra klagomål. Det kostar ingenting att vända sig till äldreombudet och du kan alltid vara anonym. Det går att få hjälp av äldreombuden på svenska eller finska.

  Länken till större inflytande och bättre omsorg

  Det kan ibland vara svårt för äldre och anhöriga att framföra synpunkter, önskemål och frågor som rör boende, hemtjänst och annan omsorg. Därför finns äldreombudet för dig som bor i kommunen.

  Äldreombudet är en fristående och opartisk instans som omfattar både offentlig och privat driven verksamhet. Ombudet är dock inte en juridisk instans som prövar fattade beslut eller utövar tillsyn. Alla ombud har självklart tystnadsplikt och får inte föra uppgifter vidare såvida du inte själv önskar det.

  Äldreombuden kan:

  • ge råd, stöd och vägledning till dig och dina anhöriga, närstående och andra företrädare
  • förmedla kontakt och slussa vidare till rätt instans
  • ta emot, framföra och följa upp synpunkter, önskemål och klagomål
  • ge stöd vid enskilda händelser
  • uppmärksamma brister och föreslå förbättringar

  Kontakta äldreombudet

  Använd webbformuläret på svenska eller finska för att ta kontakt med våra äldreombud. När din fråga eller dina synpunkter kommit in kommer du att kontaktas av ett äldreombud, antigen via e-post eller telefon. Du kan också få kontakt med våra äldreombud via kommunens kundcenter.