Fler webbplatser

Vallbyskolan

Vallbyskolans lågstadieskola är en liten skola med cirka 120 elever och drygt 25 pedagoger. De åldershomogena klasserna sträcker sig från förskoleklass till och med årskurs tre. Förskoleklassens verksamhet pågår mellan klockan 08.00 och 11.30 måndag till och med fredag. Till skolan hör också ett fritidshem som öppnar klockan 06.30 och stänger 18.30.

Besöksadressen till Vallbyskolan är: Äggsjögatan 12, Kolbäck.
Postadressen om du ska skicka exempelvis brev till skolan är:
Hallstahammars kommun, Vallbyskolan, 734 80 Hallstahammar.

>

Här på kommunens externa webb­plats finns kontakt­uppgifter till skolans ledning och special­funktioner, skol­köket samt de olika fritidshems­avdelningarna.

Telefoner till avdelningarna kan vara obemannade och därför svåra att nå fram på. Får du inte kontakt med den du söker är du alltid välkommen att kontakta kundcenter som hjälper dig komma i kontakt med rätt person.

Namn: Ingrid Ivarson
Befattning: Rektor (chef) på Vallbyskolan
Telefon: 0220-24205
E-post: ingrid.ivarson@edu.hallstahammar.se
Besöksadress: Äggsjögatan 12, Kolbäck

Befattning: Rektorsassistent Vallbyskolan
Telefon: 0220-24514

Namn: Vallbyskolans kök
Telefon: 072-5952165

Telefon: 0220-242 96

Du som har ett barn som äter specialkost - kom ihåg att anmäla om ditt barn är borta från skolan och inte ska äta sin specialkost. Det är också viktigt att anmäla när barnet är tillbaka i skolan igen och behöver sin specialkost. Frånvaro och närvaro måste anmälas direkt till köket senast klockan 08.00 samma dag som ändringen gäller. Du kan antingen ringa eller skicka ett sms.

Namn: Fritidshemmet på Vallbyskolan
Telefon: 072-5952163

Telefon: 0220-243 73

Befattning: Skolsköterska på Vallbyskolan
Telefon: 0220-24294

Befattning: Kurator på Vallbyskolan
Telefon: 0220-24277

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Matsedlar för Vallbyskolans restaurang:

Vi vill minska matsvinnet!

Du som har ett barn som äter specialkost - kom ihåg att anmäla sjukfrånvaro och frisknärvaro för barnets specialkost direkt till skolans kök.

Namn: Vallbyskolans kök
Telefon: 072-5952165

Telefon: 0220-242 96

Du som har ett barn som äter specialkost - kom ihåg att anmäla om ditt barn är borta från skolan och inte ska äta sin specialkost. Det är också viktigt att anmäla när barnet är tillbaka i skolan igen och behöver sin specialkost. Frånvaro och närvaro måste anmälas direkt till köket senast klockan 08.00 samma dag som ändringen gäller. Du kan antingen ringa eller skicka ett sms.

De flesta av våra skolar har sociala mediekonton där de bland annat visar upp verksamhet, presenterar matsedlar och för dialog.

Interiörbild från ett klassrum på Vallbyskolan i Kolbäck