Fler webbplatser

Någon att prata eller umgås med

Ibland kan det vara värdefullt att prata med någon utomstående om sin situation. Eller så behöver man bara ha en vän att umgås med. Som äldre kanske många av ens gamla vänner inte längre finns kvar, då kan väntjänsten vara ett sätt att bryta ensamhet. Du kanske behöver stöttning i kontakt med myndigheter, hjälp med att förstå och sortera när du får ett myndighetsbeslut - då kan äldreombudet vara till hjälp. Kommunen har också en uppsökande verksamhet där vi vill träffa alla som fyllt 75 år.