Fler webbplatser

Medicinskt ansvarig för rehabilitering

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Medicinskt ansvarig för rehabilitering - MAR
  Telefon: 0220-24451
  Besöksadress: Smörblommevägen 12

  Den medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAR) har samma funktion som den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) men med fokus på rehabiliteringsfrågorna.

  MAR är en sjukgymnast eller arbetsterapeut som har ansvar för att det finns en säker och ändamålsenlig rehabilitering av god kvalitet i kommunen genom:

  • Verksamhetstillsyn och uppföljning
  • Inventera kommunens inköpta hjälpmedel och se till att det finns rutiner om hur dessa används
  • Säkerställa arbetsterapeuter och sjukgymnasters dokumentation
  • Rutiner för avvikelsehantering kring medicintekniska hjälpmedel och falltillbud
  • Rutiner för att delegering av rehabiliteringsuppgifter är säkra för patienten
  • Kunskaps- och kompetensutveckling kring frågor som rör rehabilitering