Fler webbplatser

För dig som vill göra en insats för andra

Mycket av stöd och omsorg som personer och grupper i vårt samhälle behöver och har rätt till ingår i kommunens uppdrag att ordna och sköta. Men vissa stödinsatser behöver förstärkas från annat håll. Det kan vara det så kallade civilsamhället som rycker in, men också föreningar och personliga ideella krafter är viktiga. Under den här rubriken hittar du uppdrag och verksamheter där du kan vara med och göra en viktig insats för någon annan.