Fler webbplatser

Direktionen för VafabMiljö

VafabMiljö är ett kommunalförbund där Västmanlands alla kommuner samt kommunerna Enköping och Heby ingår. Förbundet har en politiskt sammansatt direktion som sätter upp riktlinjer och ramar för verksamheten och som fattar beslut.

VafabMiljös uppdrag är att hantera medlemskommunernas avfallshantering och återvinning. Inom regionen bor cirka 330 000 människor och här finns cirka 16 000 företag som genererar avfall.