Fler webbplatser

Samhällsorientering för nyanlända

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Samhällskommunikatör och hälsokommunikatör
  Telefon: 0220-24703
  E-post: samhallsorientering@hallstahammar.se

  Samhällsorientering är en utbildning som ger dig som är ny i Sverige viktiga kunskaper om dina rättigheter samt skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat. En stor del av kursen handlar om praktiskt vardagsliv i Sverige. Undervisningen är gratis och ges på ditt modersmål eller ett annat språk som du kan.

  Samhällsorientering är en gratis utbildning om det svenska samhället för dig som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige. Syftet med kursen är att göra det lättare för dig att komma in i det svenska samhället.

   

  Utbildningen ger dig kunskap om:

  • De mänskliga rättigheterna
  • Grundläggande demokratiska värderingar
  • Rättigheter och skyldigheter
  • Hur det svenska samhället är organiserat
  • Praktiskt vardagsliv

  Vem kan gå på samhällsorientering?

  Du som nyligen har fått uppehållstillstånd och har ett etableringsprogram från Arbetsförmedlingen, eller du som är anhöriginvandrare, kan gå kursen i samhällsorientering. I Hallstahammars kommun erbjuder vi även dig som flyttat till Sverige nyligen, men inte tillhör någon av dessa grupper, möjlighet att gå kursen i mån av plats.

   

  Kursen startar när tillräckligt många anmält sig för att kunna bilda en språkgrupp. Efter avslutad utbildning får du ett diplom. För dig som har en etableringsplan är kursen obligatorisk, vilket betyder att du måste gå kursen.


  Samhällsorienteringen bedrivs i Vuxenutbildningens lokaler på dagtid. Varje kurs omfattar 100 timmars samhälls­information.

   

  Samhällsorienteringen innehåller följande delar:

  1. Att komma till Sverige.
  2. Att bo i Sverige.
  3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige.
  4. Individens rättigheter och skyldigheter.
  5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige.
  6. Att påverka i Sverige.
  7. Att vårda sin hälsa i Sverige.
  8. Att åldras i Sverige.

  Samhällsorienteringen bedrivs på modersmålet eller ett annat språk som deltagaren behärskar. Vid behov kan tolk anlitas.

   

  Utbildningen sker i dialogform och leds av en samhälls- och hälsokommunikatör. Det betyder att du på utbildningen får möjlighet att diskutera och ställa frågor kring det ni läser om.

  • Om du nyligen har fått uppehållstillstånd och är inskriven i etableringsprogrammet från Arbetsförmedlingen, kan du också prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen om att anmäla dig till kursen.
  • Om du har kontakt med socialtjänsten kan din handläggare på socialtjänsten hjälpa dig att anmäla till kursen.
  • Går du redan på svenska för invandrare, SFI så kan vuxenutbildningen hjälpa dig med anmälan.

  Kommunens kundcenter hjälper dig att komma i kontakt med rätt person om du vill veta mer om hur samhälls­orienteringen fungerar eller om du vill ha hjälp att anmäla dig.

  Två kvinnor i en folksamling. De har varsin svensk flagga i handen, som de viftar med.