Fler webbplatser

Familjebehandling

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Familjecentrum med familjelinjen
  Telefon: 0220-24115
  E-post: familjecentrum@hallstahammar.se
  Besöksadress: Vårdcentralen, Vegagatan 1, Hallstahammar

  Familjelinjen är öppen måndag-fredag mellan klockan 08.00 och 12.00.

  Till Familjelinjen kan du som är barn, ungdom eller förälder ringa och ställa frågor, prata om problem och få råd och stöd. Kan inte frågorna få svar direkt får du hjälp att komma vidare.

  Familjebehandling finns för familjer med barn och ungdomar där du, eller ni, som föräldrar behöver stöttning för att utveckla din eller er föräldraförmåga.

  Gemensamma lösningar för hela familjen

  Familjebehandling är för dig/er som vill ha hjälp med:

  • Kommunikation och samspel
  • Rutiner och struktur
  • Konflikthantering och gränssättning
  • Att stärka relationer i familjen
  • Att hantera en uppkommen krissituation eller en påfrestande livssituation

  Vi möter också familjer där det förekommit eller förekommer en beroendeproblematik, våld eller psykisk sjukdom.

  Barnets bästa är utgångspunkten i vårt arbete

  Vårt arbete har alltid sin utgångspunkt i barnets bästa. Vår grundsyn är att familjen är ett system där alla påverkar varandra. Familjemedlemmars beteenden är olika sätt att kommunicera vad man behöver. Därför involverar behandlingsarbetet oftast hela familjen. Delaktighet och samarbete ger förutsättningar för att en varaktig förändring ska ske. Gemensamt hittar vi nya lösningar. Vårt mål är att föräldrar och barn ska vara trygga tillsammans.

  I vårt arbete använder vi oss av ett flertal metoder och samtal. Ibland träffar vi hela familjen tillsammans, ibland föräldrar eller barn enskilt.

  Vid behov samverkar vi med andra verksamheter ni som familj har kontakt med, till exempel barnavårdscentralen (BVC), skola eller barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

  Vi träffar familjer i Familjecentrums lokaler eller hemma hos familjen.

  Hur länge en familj behöver vår hjälp varierar givetvis. Vanligtvis pågår en behandling omkring sex månader men kan också vara kortare eller längre.

  Familjebehandling är alltid kostnadsfri för familjen. Vi har tystnadsplikt.

  Kontakta Familjecentrum för att ansöka om insats. Om du eller ditt barn redan har kontakt med socialtjänsten kan du tala direkt med din socialsekreterare om att du önskar familje­behandling.