Fler webbplatser

Kommunens förvaltningar, bolag och förbund

Hallstahammars kommun styrs av de förtroendevalda politikerna som sätter mål och följer upp verksamheten. För att sköta den dagliga verksamheten, förbereda ärenden till nämnder och styrelser och genomföra politiska beslut finns en medarbetarorganisation i form av kommunens förvaltningar, bolag och förbund.

I organisationen finns tjänstepersoner med olika befattningar, exempelvis chefer på olika nivåer, specialister och handläggare. Hallstahammars kommun har cirka 1200 tjänstepersoner anställda inom över 200 olika yrken. Kommunens högste tjänsteperson är kommunchefen, som även är chef över förvaltningscheferna och kommunstyrelseförvaltningen.