Fler webbplatser

Mål 6 - Rent vatten och sanitet för alla

  Mål 6

  Säkerställa tillgång till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla

  Att säkerställa tillgång till rent vatten och sanitet tillhör kommunens kärnverksamhet. Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden och därmed också en förutsättning för en hållbar utveckling.

  Vatten är också en förutsättning för världens livsmedels- och energiproduktion och därmed kan brist på vatten bli orsak till konflikt. Integrerad och transparent vattenförvaltning både inom och mellan stater är en förutsättning för långsiktigt hållbar vattenanvändning.

  Effekterna av klimatförändringarna visar sig tidigt och tydligt i förändrad vattentillgång. Restaurering av ekosystemens vattenhållande förmåga är en nödvändig anpassningsinsats.

  Hallstahammars kommun har en god tillgång till rent vatten samt hållbar vatten- och sanitetsförvaltning. Däremot behöver olika åtgärder genomföras i framtiden som säkrar att vattenproduktionen långsiktigt klarar exempelvis pågående klimatförändringar.