Fler webbplatser

Nämnder, styrelser och direktioner

Hallstahammars kommun har sju kommunala nämnder samt en gemensam nämnd med Köpings kommun. Dessutom finns det kommunala bolag, kommunalförbund samt aktiebolag där kommunen är antingen ensam ägare eller delägare. Dessa nämnder, bolag och förbund styrs av förtroendevalda politiker.

De kommunala nämnderna ansvarar för sina respektive områden. Nämnderna tillsätts av kommunfullmäktige, som sätter upp mål för nämnderna att arbeta mot. Nämnderna ansvarar också för att göra prioriteringar, utvärdera sina verksamheter och se till att verksamheten håller hög kvalitet.

Du kan ta del av nämndernas kallelser och beslut genom de dokument som vi lägger ut här på webben. Du har också alltid möjlighet att ta direktkontakt med ledamöterna i nämnden. Om du som medborgare har en fråga som rör något av kommunens olika verksamhetsområden kan du vända dig direkt till den nämnd eller förvaltning som hanterar frågan.

De olika bolagen, förbunden och stiftelserna har egna webbplatser där deras verksamhet och organisation redovisas.