Fler webbplatser

Starta en förening

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Befattning: Föreningsassistent
Telefon: 0220-24120
E-post: foreningsbyran@hallstahammar.se
Besöksadress: Kulturhuset, Parkgatan 7, Hallstahammar

Namn: Jan Fagerström
Befattning: Enhetschef för Föreningsbyrån
Telefon: 0220-24192
E-post: jan.fagerstrom@hallstahammar.se
Besöksadress: Kulturhuset, Parkgatan 7, Hallstahammar

Har du ett särskilt intresse för något och du känner några som delar ditt intresse kan du starta en förening.

När en ny förening bildas behöver man gå igenom och genomföra vissa steg.

Bilda föreningen genom att kalla intresserade till ett första möte (bildande möte)

 • Välj ordförande, sekreterare och justerare för detta möte.
 • Besluta att bilda förening samt namn på denna.
 • Utse interimstyrelse (styrelsen fram till årsmötet).
 • Bestäm medlemsavgift.
 • Ge interimstyrelsen i uppdrag att utarbeta stadgar (utgå från normalstadgar).
 • Eventuellt beslut om att söka medlemskap i riksorganisation.

Interimstyrelsen kallar till ett konstituerande möte (organiserande möte)

 • Där bestäms hur ofta styrelsen ska träffas.
 • När årsmötet ska äga rum.
 • Beslut om att öppna postgirokonto och vem som ska teckna kontot.
 • Utarbetar förslag till stadgar.
 • Kallar till årsmöte.
 • Ansöker om medlemskap i riksorganisation om sådan finns.
 • Utarbetar verksamhetsplan som skall tas på årsmötet.

Årsmötet

 • Väljer styrelse.
 • Fastställer stadgarna.
 • Fastställer medlemsavgiften.
 • Fastställer verksamhetsplanen.

Kontakt med kommunen

Ansök hos kultur- och fritidsförvaltningen om att bli godtagen som bidragsberättigad förening i Hallstahammar (bifoga styrelsesammansättning, stadgar, årsmötesprotokoll samt beslut om man är med i någon riksorganisation).

Av kultur- och fritidsförvaltningen får ni sedan reglerna för verksamhetsbidrag och ansökningsblanketter. Ansökningsblanketterna fyller ni och lämnar sedan in.

För att kunna bli bidragsberättigad förening så måste man ha minst 10 st medlemmar i åldern 6-20 år samt bedriva en verksamhet som riktar sig till ungdom.