Fler webbplatser

Förskolan LärKan

Förskolan LärKan ligger i Kolbäck, nära Vallmobadet och med skogs- och naturområden alldeles intill vilket ger goda förutsättningar för utflykter. LärKan är indelad i fem hemvister och inom hemvisterna delas barnen och pedagogerna in i mindre grupper. Förskolan har stora gemensamma utrymmen med matsal, vattenlek, inomhustorg och pedagogiskt kök. Gården är väl tilltagen med många möjligheter till lek och rörelse. Förskolan LärKan har utökade öppettider från klockan 05.00 till 22.00 om behov finns.

Besöksadressen till förskolan LärKan är: Vallmogatan 24, Kolbäck.
Postadressen om du ska skicka exempelvis brev till förskolan är:
Hallstahammars kommun, Förskolan LärKan, 734 80 Hallstahammar.

>

Här på kommunens externa webbplats finns kontaktuppgifter till förskolans ledning, förskoleköket samt de olika avdelningarna.

Telefoner till avdelningarna kan vara obemannade och därför svåra att nå fram på. Får du inte kontakt med den du söker är du alltid välkommen att kontakta kundcenter som hjälper dig komma i kontakt med rätt person.

Namn: Rebecka Hill
Befattning: Chef på förskolan LärKan
Telefon: 0220-24150
E-post: rebecka.hill@hallstahammar.se
Besöksadress: Vallmogatan 24, Kolbäck

Namn: Journumret morgon och kväll på förskolan LärKan
Telefon: 0220-24354

Lämning och hämtning
Vid lämning av barn till LärKan före kl. 06.30 så ringer du på klockan vid stora entrén på framsidan. Detta gäller även efter kl. 17.00 vid hämtning och lämning.

Övrig tid lämnas och hämtas barnen direkt på respektive hemvist. Ingångarna finns på baksidan av huset.

Namn: Hemvisten Delfinen på förskolan LärKan
Telefon: 0220-24354

Namn: Hemvisten Draken på förskolan LärKan
Telefon: 0220-24367

Namn: Hemvisten Giraffen på förskolan LärKan
Telefon: 0220-24365

Namn: Hemvisten Orion på förskolan LärKan
Telefon: 0220-24368

Namn: Hemvisten Pegasus på förskolan LärKan
Telefon: 0220-24366

Namn: Förskolan LärKans kök
Telefon: 072-5952301

Telefon: 0220-243 64

Du som har ett barn som äter specialkost - kom ihåg att anmäla om ditt barn är borta från skolan och inte ska äta sin specialkost. Det är också viktigt att anmäla när barnet är tillbaka i skolan igen och behöver sin specialkost. Frånvaro och närvaro måste anmälas direkt till köket senast klockan 08.00 samma dag som ändringen gäller. Du kan antingen ringa eller skicka ett sms.

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Varje förskola har eget kök och lagar maten på plats. På förskolan serveras frukost på morgonen, en frukt på förmiddagen, lunch och för de barn som är kvar på eftermiddagen serveras även ett mellanmål. Vi strävar efter att använda ekologiska och säsongsanpassade råvaror så ofta som möjligt. Måltiderna vävs naturligt in i vår dagliga verksamhet.

Matsedlar för LärKans restaurang:

Vi vill minska matsvinnet!

Du som har ett barn som äter specialkost - kom ihåg att anmäla sjukfrånvaro och frisknärvaro för barnets specialkost direkt till skolans kök.

Namn: Förskolan LärKans kök
Telefon: 072-5952301

Telefon: 0220-243 64

Du som har ett barn som äter specialkost - kom ihåg att anmäla om ditt barn är borta från skolan och inte ska äta sin specialkost. Det är också viktigt att anmäla när barnet är tillbaka i skolan igen och behöver sin specialkost. Frånvaro och närvaro måste anmälas direkt till köket senast klockan 08.00 samma dag som ändringen gäller. Du kan antingen ringa eller skicka ett sms.

De flesta av våra förskolar har sociala mediekonton där de bland annat visar upp verksamhet, presenterar matsedlar och för dialog.

Förskolan LärKan i Kolbäck