Fler webbplatser

Integrationsstipendium

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  För att uppmuntra insatser som främjar arbete för ökad integration har Hallstahammars kommun instiftat ett integrations­pris. Priset eller stipendiet kan årligen tilldelas både en enskild person och en förening eller organisation. Stipendiet består av en penninggåva samt diplom. Stipendiesumman för enskild pristagare är 5000 kronor och för förening eller organisation 10 000 kronor.

  Integrationsstipendiet delas ut till en person och en organisation eller förening som gjort en insats för ökad integration i kommunen. Insatsen ska främja samarbetet och bidra till möten mellan människor med olika etnisk bakgrund. Med stipendiet vill Hallstahammars kommun lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i arbetet för en integrerad kommun där alla har lika möjligheter.

  Vem som helst kan nominera en kandidat, men personen, organisationen eller föreningen måste vara folkbokförd, hemmahörande eller registrerad i Hallstahammars kommun. Du kan även nominera dig själv till (ansöka om) stipendiet.

  Hallstahammars kommun förbehåller sig rätten att premiera en insats som kommit till kommunens kännedom även på annat sätt. Likaså förbehåller kommunen sig rätten att avstå från att dela ut pris ett år.

  • Insatsen främjar samarbete, bidrar till möte och kontakt mellan människor med olika etnisk bakgrund
  • Insatsen tar fasta på resurser och möjligheter och baseras inte enbart på avståndstagande på rasism och diskriminering
  • Insatsen engagerar fler invånare att bli aktiva och delaktiga i samhällsfrågor
  • Insatsen ska ha gett ökad kunskap, positiv effekt och synbara resultat i Hallstahammars kommun
  • Den enskilde pristagaren ska vara bosatt i Hallstahammars kommun.
  • Föreningen eller organisationen ska ha sitt säte i Hallstahammars kommun.

  Det är de förtroendevalda politikerna i socialnämndens arbetsutskott som beslutar om vilka stipendiater som ska premieras.

  Stipendiet delas ut i samband med ett evenemang som socialnämndens arbetsutskott bestämmer. Vinnare annonseras på kommunens webbplats och i tidningen VLT.

  Bild på en mångfald av händer