Fler webbplatser

Trygghetsråd

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Befattning: Säkerhetssamordnare
Telefon: 0220-24022
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Trygghetsrådet består av kommuninvånare som vill vara med och diskutera trygghetsfrågor tillsammans med polisen, tjänstepersoner och förtroendevalda politiker i Hallstahammars kommun. Rådet startade som en försöksverksamhet under 2019, men fortsätter även under 2020.

Polis som blickar ut övre tom gata

Rådgivande organ med fokus på trygg­hets­frågor

Mål och syfte med trygghetsrådet är att ge invånare möjlighet att diskutera och få insyn i hur kommunen och polisen arbetar med trygghetsfrågor och på det sättet öka trygghetskänslan för våra invånare. Syftet är också att öka kommunens och polisens kännedom om hur invånare i Hallstahammars kommun upp­lever sin situation med avseende på trygghet.

Rådet är enbart ett rådgivande organ och saknar beslutsrätt i frågor. Punkter som diskuteras i trygghetsrådet redovisas på kommunens externa webbplats, hallstahammar.se.

Invånare, politiker, tjänstepersoner och polis träffas några gånger per år

Rådets invånar­representanter är ett urval av kommuninvånare med spridd ålders- och könsfördelning. Representanterna har utsetts bland de personer som via annonsering på kommunens webb­plats anmält intresse att delta i rådet. Uppdraget baseras på frivillighet och någon ekonomisk ersättning betalas inte ut.

Förutom invånarrepresentanter ingår kommunala tjänstepersoner, politiker och kommunpolis i rådet.

Rådet träffas tre till fyra gånger per år.

Minnesanteckningar från trygghetsrådets möten


Mer information

Har du frågor och funderingar kring trygghetsrådet är du välkommen att kontakta kundcenter som lotsar dig vidare till rätt person. Du kan också kontakta kommunens säkerhetssamordnare direkt.

Vi värdesätter dina synpunkter

Även om du inte är en av rådets invånarrepresentant så tar kommunen gärna emot dina synpunkter och förslag när det kommer till trygghetsfrågor.