Fler webbplatser

Äldreförvaltningen

  Namn: Ann-Charlotte Wolgers
  Befattning: Förvaltningschef för äldreförvaltningen
  Telefon: 0220-24240
  E-post: ann-charlotte.wolgers@hallstahammar.se
  Besöksadress: Skolgatan 15, Hallstahammar

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Förvaltningen ansvarar för äldreomsorgen i kommunen, såsom särskilda boenden, stöd i eget boende (hemtjänst) och den förebyggande verksamheten för äldre. I förvaltningens ansvarsområde ingår även rehabilitering och kommunens sjuk­sköterskor. Inom förvaltningen bereder och verkställer man äldrenämndens ärenden.

  Förvaltningens organisation

  Äldreförvaltningen är indelad i verksamhetsområdena:

  • Särskilda boenden
  • Stöd i eget boende (hemtjänst)
  • Hälso- och sjukvård

  Äldreförvaltningen leds av förvaltningschef Jari-Matti Heikkinen. Verksamhetsområdena leds av områdeschefer som till sin hjälp har enhetschefer som ansvarar för respektive verksamhet. Som förvaltnings- och områdesstöd på central nivå finns bland annat kvalitetsstrateg, ekonomicontroller samt samordnare och utvecklare.

  • Antal anställda: cirka 400 medarbetare
  • Årsbudget: knappt 260 miljoner kronor

  Ansvarig nämnd

  Du är välkommen att kontakta förvaltningen

  Du är välkommen att kontakta förvaltningschefen direkt. Är du osäker på vem du söker och som kan svara dig i ett ärende kontaktar du kundcenter som hjälper dig vidare.

  Lämna din synpunkt på förvaltningens verksamhet

  Äldreförvaltningen i Hallstahammars kommun arbetar ständigt med att utveckla och förbättra verksamheten. Dina synpunkter är viktiga för att utföra det arbetet.