Fler webbplatser

Tömning av avlopp

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: VafabMiljö kundservice för hushåll
  Telefon: 021-393500
  E-post: kundservice@vafabmiljo.se

  Oavsett vilken teknik du väljer för din avloppsanläggning behöver den tömmas med jämna mellanrum. Slamtömning från enskilda tankar, slamavskiljare och fettavskiljare ska enligt lag ske minst en gång per år. Många fritidshus har utedass eller torrdass av olika slag, även dessa latriner måste hanteras. 

  Slamtömning

  Tömning av slam från enskilda tankar, slamavskiljare och fettavskiljare ska enligt lag ske minst en gång per år för att upprätthålla en god funktion i tanken och avskiljaren. För frågor om exempelvis ägarändringar, räkningar och beställningar kontakta Vafab Miljö.

  Har du eller planerar du att installera en avloppsanläggning där slammet ska tas om hand på ett annat sätt än genom vanlig slamtömning, kontakta bygg- och miljöförvaltningen.

  Latrintömning

  Många fritidshus har utedass eller torrdass av olika slag. Latrinet ska hämtas av Vafab Miljö så att det hanteras och renas på rätt sätt.

  För att lägga upp ett hämtningsabonnemang och vid frågor om latrinhämtning kontakta Vafab Miljö.

  Om du vill hantera ditt latrin själv genom kompostering och spridning behöver du ansöka om det till bygg- och miljönämnden. Anledningen till att du behöver göra en ansökan är för att hanteringen måste ske på ett visst sätt för att bakterier och näringsämnen inte ska läcka ut i marken och för att det krävs vissa förhållanden för att bakterierna ska brytas ned innan du kan använda latrinet för spridning eller jordförbättring.

  Avgift

  Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för ansökan om eget omhändertagande av latrin. Avgiften tas ut även om du får ett avslag. Idag är avgiften 2 160 kronor.

  Förlängt hämtningsintervall för slam

  Enligt Hallstahammars kommuns renhållningsordning kan du, som enbart har bad-, disk- och tvättvatten kopplat till en slamavskiljare, ansöka om förlängt hämtningsintervall. Istället för att slamavskiljaren töms varje år, tömst den vart annat år. Du ansöker om förlängt hämtningsintervall hos bygg- och miljönämnden. Tänk på att du endast får tillstånd till förlängt hämtningsintervall om du har särskilda skäl till det.

  För att ansöka om förlängt hämtningsintervall skickar du in en skriftlig ansökan till bygg- och miljönämnden med följande uppgifter:

  • Dina kontaktuppgifter
  • Vilken fastighet som avses
  • Särskilda skäl till varför du vill ha förlängt hämtningsintervall

  Avgift

  Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för ansökan om förlängt hämtningsintervall. Avgiften tas ut även om du får ett avslag. Idag är avgiften 2 160 kronor.